Kvadráty: 5955
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus capucinus Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (174 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 0 0 2
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 4 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 10 2 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 12 8 0 5
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 5 2 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 5 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 8 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 82 12 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 72 10 0 5
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 0 0 3
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 2 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 6 137 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 3 0 0 2
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 44 4 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 12 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 5 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 23 2 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 13 22 0 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 2 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 19 3 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 14 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 19 3 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 18 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 5 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 9 12 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 9 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 2 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (174 použitých nálezů)
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 7 0 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 4 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 10 2 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 26 6 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 2 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 5 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 8 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 95 14 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 88 13 0 4
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8 155 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 2 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 44 4 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 12 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 5 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 28 2 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 19 33 0 5
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 0 2 2
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 5 0 6
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 2 0 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 5 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 0 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 2 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 3 0 0 2
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 9 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 4 2 0 5
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 3 1 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 1 0 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy