Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 17× 665× 183× 877×

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

České jménoběžník obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy877 nálezů, 258 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (I
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (877 použitých nálezů)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk7612819135
Sklepávání940032
Zemní past56516328368
Individuální sběr56855106
Neurčeno1301005218
Žlutá miska2002
Prosev1111015
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (877 použitých nálezů)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin0403
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin7105
Podmáčené smrčiny0301
Lesní okraje711022
Bylinné porosty břehů1203
Ovocné sady s luční vegetací2632041
Mezofilní louky10019230
Suché louky3530040
Kamenolomy51105
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Vřesoviště nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva5429339
Mokré louky5331153
Neurčeno2241196301
Rašeliniště139022
Slaniska2002
Výsadby listnáčů1403
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5107
Dubohabřiny1101
Kukuřičná pole3002
Suché doubravy8606
Obilná pole2001
Vlhké doubravy1001
Ostatní pole173015
Jeskyně0101
Paseky84011
Luční ostřicové mokřady3605
Pastviny2211012
Úhory24609
Skalní stepi na vápenci229227
Suché křoviny912010
Močály4808
Bučiny nižších poloh6404
Rašelinné bory0101
Louky8561058
Interiéry budov4004
Louky a pastviny1218016
Kamenité suti nižších poloh0202
Břehy tekoucích vod414011
Porosty borůvek2305
Horské bučiny3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Reliktní bory na skalách3406
Haldy a výsypky973813
Mokřadní olšiny0303
Ovocné sady a vinohrady2101
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0251
Lesostepní doubravy25509
Výsadby jehličnanů77013
Ruderály99010
Lesy3104
alpínské trávníky7108
Horské smrčiny0101
Acidofilní bory3003
Lesní cesta0101
Přirozené lesy0202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2001
Polní biotopy2002
Stinné skály nižších poloh0202
Písčiny1302
 SamciSamiceMláďataNálezy