Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 17x 665x 154x 848x

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

České jménoběžník obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy848 nálezů, 239 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (I
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (631 použitých nálezů)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk6512219118
Individuální sběr56835104
Zemní past55516228360
Žlutá miska2002
Prosev1111015
Sklepávání937031
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (547 použitých nálezů)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Hliník1001
Lesní okraje711022
Xerotermní travinobylinná společenstva5429339
pískovny2001
výsadby listnáčů1001
mezofilní louky4103
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy8505
Lesní paseky84011
Přechodová rašeliniště0202
Vrchoviště5207
Pískovna4103
Slatiniště3605
Vlhké louky5230149
Pastviny111007
Luční úhory2506
Skalní stepi na vápencových podkladech229227
Floristicky pestré křoviny6904
Kamenolom51004
Močály4808
Acidofilní bukové bučiny0302
Rašelinné březiny a bory0101
Louky8561058
Interiéry budov3003
Křovinatý plášť lesa0101
Mezofilní louky9417223
Rašeliniště a slatiniště85011
Louky a pastviny1218016
Kamenité sutě0202
Xerotermy na jiných podkladech3329038
Břehy tekoucích vod414011
Ovocné sady2231040
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2305
Horské buko-jedlové lesy3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Polní meze11105
Reliktní bory na skalních podkladech3406
Haldy a výsypky973813
Bažinné olšiny0303
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Ovocné sady a vinohrady2101
Trnkové křoviny1102
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0251
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy25509
Rákosiny, orobincové porosty4106
Polní cesta0303
Kulturní lesy0101
Slaniska1001
Ruderály3403
Lesy3104
Urbánní biotopy6507
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky7108
Kultury listnáčů0402
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Pole170011
Smrkové monokultury4408
Acidofilní bory3003
Květnaté bučiny6102
Křoviny a skupiny stromů mimo les2103
Polní úhory22103
Lesní cesta0101
Přirozené lesy0202
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Lužní lesy0201
Parky2001
Borové monokultury2102
Polní biotopy2002
Pískovcová skalní města0202
Kultury jehličnanů1102
Písečné přesypy1302
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
Sklepy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy