Kvadráty: 5545
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 7x 7x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 1x 3x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona corticalis Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 1x 1x
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 1x 1x
Brommella falcigera Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 4x 4x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 6x 6x
Iberina montana Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x 2x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Megalepthyphantes collinus Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 2x 3x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Palliduphantes ericaeus Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) Silně ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Semljicola faustus Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Silně ohrožený 1x 1x
Tapinocyba pallens Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 6x 6x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 7x 7x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 6x 6x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 5x 5x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 3x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 5x 5x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Sibianor larae Sibianor larae Logunov, 2001 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Talavera parvistyla Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x 2x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Phycosoma inornatum Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) Kriticky ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (237 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 27 7 2 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 1 0 6
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 1 2
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 2 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 3 1 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 1 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 6 2 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 2 0 3
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 3 0 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 16 4 2 5
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 6 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 10 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 2 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 6 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 8 0 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 58 18 7 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 24 7 0 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 40 16 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 4 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 28 6 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 16 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 12 11 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 1 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 2 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 2 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 4 1 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 10 2 2 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 2 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 5 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 44 5 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 0 0 2
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 1 0 4
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 2 0 5
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 6 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 10 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 9 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 0 1 0 1
Sibianor larae Logunov, 2001 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 1 0 0 1
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) 4 1 12 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (237 použitých nálezů)
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 34 4 2 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 6 2 0 5
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 2 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 9 5 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 6 2 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 3 0 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 16 4 2 5
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 4 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 0 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 4 1 0 2
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 7 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 48 14 5 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 37 7 0 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 46 18 0 6
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 3 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 81 12 0 6
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 12 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 11 11 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 1 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 2 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor larae Logunov, 2001 0 1 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 0 0 2
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 1 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 6 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 10 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 2 0 5
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 3 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 1 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 20 6 4 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 6 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 10 0 0 1
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) 4 1 12 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy