Kvadráty: 5545
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený

Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka detritová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy2 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean (Armenia
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška350-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0101
Zemní past10001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny0101
Kamenité suti nižších poloh10001
 SamciSamiceMláďataNálezy