Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 18× 20×

Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872)

České jménoplachetnatka kroužkovaná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy20 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález 2010 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (U) (Az.) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-700

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5406
Zemní past75010
Neurčeno0003
Smyk1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách1101
Kamenité suti nižších poloh65010
Suché doubravy0201
Neurčeno1104
Suťové a roklinové lesy3002
Lesostepní doubravy2001
Suché křoviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy