Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 10× 85× 66× 167×

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka křížová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy167 nálezů, 48 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-750

Literatura

 © Oto Zimmermann

Taking the regular overwintering of spider species in land snail shells as a model, we studied environmental conditions affecting the choice of overwintering sites in three jumping spider species: Pellenes tripunctatus, Pellenes nigrociliatus, and Attulus penicillatus. The research was conducted at 11 steppe localities on calcareous bedrock with abundant empty shells (mainly Caucasotachea vindobonensis and Xerolenta obvia). We documented 889 shells and collected 186 of them, of which 113 were inhabited by 146 spider individuals (13 species). Our three focal species made up 81.5% of these. We found different environmental preferences between the sexes in Pellenes tripunctatus and Pellenes nigrociliatus. These females preferred shells with more vegetation nearby. In the case of Pellenes tripunctatus, these were shells with a higher proportion of herbs, whereas Pellenes nigrociliatus selected for a higher proportion of moss. In the immediate vicinity of the shells, environmental conditions did not differ significantly. We found insufficient Attulus penicillatus to determine any preferences. We also recorded six overwintering Pellenes tripunctatus individuals in a single shell (in environmental conditions preferred by females), consisting of five females and one male, which indicated an unusual social behavior for these spider species. © Oto Zimmermann

Overwintering of spiders in empty snail shells is a little studied topic and in Slovakia similar research has not been carried out yet. Collecting shells was carried out in the eastern part of Slovakia, in winter at the turn of 2012/2013 and 2013/2014. The study was conducted both at the steppe like and post-industrial habitats. A total of 1085 shells were collected with a spider occupation rate 10.69 %. All acquired 116 spiders were classified in ten families. The most abundant spider family was the Salticidae, with a dominant species Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). Significant records include Cheiracanthium montanum (L. Koch, 1877) which is considered as vulnerable and Sitticus penicillatus (Simon, 1875) with a lower risk threat according to Red List of Slovakian spiders. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta; Pár poznámek k druhu Phlegra cinereofasciata; Aj šťúriky dokážu tkať hodváb; Pellenes tripunctatus v ulitách suchomilky obecné na Lichnici v Železných horách; Zoologické dny 2013; 111. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 125 a 126; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2005–2008

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0001
Individuální sběr912628
Zemní past81231162
Neurčeno1116353
Žlutá miska103012
Smyk2798
Prosev0103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (166 použitých nálezů)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7524796
Xerotermní travinobylinná společenstva35910
Kamenolomy2605
Vřesoviště nižších poloh0101
Skalní a suťové biotopy1101
Travnaté stepi0101
Skalní stepi na jiných horninách0011
Suché křoviny1001
Skalní stepi na vápenci167420
Suché louky512515
Stinné skály nižších poloh1001
Porosty borůvek3205
Pastviny0011
Ostatní pole1001
Úhory2002
Suché doubravy1001
Lesostepní doubravy1201
Louky a pastviny1123
 SamciSamiceMláďataNálezy