Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 10x 85x 57x 158x

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka křížová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy158 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Overwintering of spiders in empty snail shells is a little studied topic and in Slovakia similar research has not been carried out yet. Collecting shells was carried out in the eastern part of Slovakia, in winter at the turn of 2012/2013 and 2013/2014. The study was conducted both at the steppe like and post-industrial habitats. A total of 1085 shells were collected with a spider occupation rate 10.69 %. All acquired 116 spiders were classified in ten families. The most abundant spider family was the Salticidae, with a dominant species Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). Significant records include Cheiracanthium montanum (L. Koch, 1877) which is considered as vulnerable and Sitticus penicillatus (Simon, 1875) with a lower risk threat according to Red List of Slovakian spiders. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta; Pár poznámek k druhu Phlegra cinereofasciata; Aj šťúriky dokážu tkať hodváb; Pellenes tripunctatus v ulitách suchomilky obecné na Lichnici v Železných horách; Zoologické dny 2013; 111. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 125 a 126; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2005–2008

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (105 použitých nálezů)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past79211158
Individuální sběr99625
Žlutá miska93011
Smyk2798
Prosev0103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (67 použitých nálezů)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva35910
Skalní a suťové biotopy1101
travnaté stepi0101
kamenolomy1001
skalní stepi na jiných horninách0011
Skalní stepi na vápencových podkladech167420
Kamenolom1503
Xerotermy na jiných podkladech512515
Skály nižších a středních výšek1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3205
Pastviny0011
Polní cesta1001
Polní úhory1001
Luční úhory1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1201
Louky a pastviny1123
 SamciSamiceMláďataNálezy