Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 27× 20× 56×

Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875)

České jménoskákavka listová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy56 nálezů, 21 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-550

Literatura

 © Oto Zimmermann

Taking the regular overwintering of spider species in land snail shells as a model, we studied environmental conditions affecting the choice of overwintering sites in three jumping spider species: Pellenes tripunctatus, Pellenes nigrociliatus, and Attulus penicillatus. The research was conducted at 11 steppe localities on calcareous bedrock with abundant empty shells (mainly Caucasotachea vindobonensis and Xerolenta obvia). We documented 889 shells and collected 186 of them, of which 113 were inhabited by 146 spider individuals (13 species). Our three focal species made up 81.5% of these. We found different environmental preferences between the sexes in Pellenes tripunctatus and Pellenes nigrociliatus. These females preferred shells with more vegetation nearby. In the case of Pellenes tripunctatus, these were shells with a higher proportion of herbs, whereas Pellenes nigrociliatus selected for a higher proportion of moss. In the immediate vicinity of the shells, environmental conditions did not differ significantly. We found insufficient Attulus penicillatus to determine any preferences. We also recorded six overwintering Pellenes tripunctatus individuals in a single shell (in environmental conditions preferred by females), consisting of five females and one male, which indicated an unusual social behavior for these spider species.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1713137
Individuální sběr1739
Prosev0011
Zemní past7319
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1813238
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0132
Jeskyně0101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Suché louky2607
Skalní stepi na vápenci2115
Mokré louky0101
Písčiny2001
 SamciSamiceMláďataNálezy