Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 27× 20× 56×
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 10× 85× 59× 160×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Overwintering of spiders in empty snail shells is a little studied topic and in Slovakia similar research has not been carried out yet. Collecting shells was carried out in the eastern part of Slovakia, in winter at the turn of 2012/2013 and 2013/2014. The study was conducted both at the steppe like and post-industrial habitats. A total of 1085 shells were collected with a spider occupation rate 10.69 %. All acquired 116 spiders were classified in ten families. The most abundant spider family was the Salticidae, with a dominant species Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). Significant records include Cheiracanthium montanum (L. Koch, 1877) which is considered as vulnerable and Sitticus penicillatus (Simon, 1875) with a lower risk threat according to Red List of Slovakian spiders. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta; Pár poznámek k druhu Phlegra cinereofasciata; Aj šťúriky dokážu tkať hodváb; Pellenes tripunctatus v ulitách suchomilky obecné na Lichnici v Železných horách; Zoologické dny 2013; 111. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 125 a 126; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2005–2008

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (216 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 17 13 1 37
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 11 16 3 53
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 7 3 1 9
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 79 21 11 58
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 1 7 3 9
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 9 11 6 27
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 9 3 0 11
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 7 9 8
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 1 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (216 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 18 13 2 38
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 73 21 7 91
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 2 1 1 5
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 16 7 4 20
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 2 6 0 7
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 5 12 5 15
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 5 9 10
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 6 0 5
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 5
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 2 3
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 1 3 2
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 2 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy