Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 13× 22× 36×

Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846)

České jménoskákavka masková
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy36 nálezů, 19 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška300-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3216
Fotografie0101
Prosev2102
Neurčeno02020
Zemní past4206
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké lesní lemy0011
Bylinné porosty břehů0101
Lesní okraje1001
Výsadby jehličnanů0101
Bahnité břehy0101
Neurčeno32023
Mokré louky1202
Bučiny nižších poloh1001
Skály a sutě v horách0101
Paseky4004
 SamciSamiceMláďataNálezy