Kvadráty: 7166 7267
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Kriticky ohrožený

Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891)

České jménoskákavka dubová
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy9 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 2000, L. Dobroruka, Dobroruka 2001
Poslední nález 2020 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean - Me. [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-150

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno28905
Individuální sběr5104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno30907
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3102
 SamciSamiceMláďataNálezy