Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený 2x 1x 3x
Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený 2x 29x 7x 38x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 6x 227x 25x 260x
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 1x 33x 4x 38x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (251 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 2 6 1 8
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 37 42 6 77
Neon valentulus Falconer, 1912 10 6 0 9
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 1 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 1 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 18 59 19 65
Neon valentulus Falconer, 1912 9 13 1 14
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 1 6 0 4
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 17 27 4 37
Neon valentulus Falconer, 1912 4 6 0 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 10 0 11
Neon valentulus Falconer, 1912 0 2 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 5 2 8
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 2
Neon valentulus Falconer, 1912 2 1 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (235 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 14 23 7 28
Neon valentulus Falconer, 1912 1 1 0 2
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 9 0 12
Neon valentulus Falconer, 1912 7 6 0 8
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 8 13 0 15
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 7 5 8 13
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 4 7 3 11
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 6 4 0 9
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 4 22 5 9
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 2 10 1 10
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 8 12 1 9
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 5 4 8
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 6 4 0 8
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 10 1 7
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 1 0 4
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 1 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 3 2 6
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 3
Neon valentulus Falconer, 1912 2 0 0 2
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 5 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 2 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 2 0 3
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 2 2
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 3
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 3
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 1 3
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 3
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 0 6 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 1 1 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 1 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 2 4 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020