Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neon levis Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený
Neon rayi Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený 29× 40×
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 227× 52× 287×
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 33× 39×

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Pavučenka prstohlavá Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) nalezena na území Česka; Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena!; V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného?; Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku; Rodinný dům a pavouci (a sekáči); Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách; Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině; Nečekané setkání; Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno; Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro); Mezinárodní arachnologická konference v Montevideu; Dvě červnové arachnoexkurze v Praze; Česká bibliografie; Inventarizační průzkumy 2022; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (372 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 5 4 0 3
Neon rayi (Simon, 1875) 1 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 22 72 38 84
Neon valentulus Falconer, 1912 10 13 1 15
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 1 0 2
Neon rayi (Simon, 1875) 2 6 1 8
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 38 45 6 81
Neon valentulus Falconer, 1912 10 6 0 9
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 15 16 1 23
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 29 57 11 61
Neon valentulus Falconer, 1912 7 3 0 5
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 4 8 0 6
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 19 28 4 39
Neon valentulus Falconer, 1912 4 6 0 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 10 0 11
Neon valentulus Falconer, 1912 0 2 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 5 2 8
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 2
Neon valentulus Falconer, 1912 2 1 0 2
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (372 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 0 1 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 7 7 0 15
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 30 59 7 79
Neon valentulus Falconer, 1912 14 11 0 14
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 11 36 12 29
Neon valentulus Falconer, 1912 9 7 1 12
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 14 25 7 30
Neon valentulus Falconer, 1912 1 1 0 2
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 10 17 3 25
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 8 13 0 15
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 7 5 8 13
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 4 3 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 5 7 9
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 6 4 0 9
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 12 2 11
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 2 10 1 10
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 10 13 1 10
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 6 4 9
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 6 2 6
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 3 2 6
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 6 0 5
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 3
Neon valentulus Falconer, 1912 2 0 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 2 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 2 0 3
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 1 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 2 2
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 0 6 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 2 2
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 2 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 1 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 1 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 2 4 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy