Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený 4x 1x 5x
Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený 4x 52x 6x 62x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 10x 439x 25x 478x
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 2x 65x 4x 71x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (253 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 1 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 1 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 28 86 24 96
Neon valentulus Falconer, 1912 9 6 1 11
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 2 6 1 8
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 32 34 3 63
Neon valentulus Falconer, 1912 10 7 0 9
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 1 6 0 4
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 13 19 2 29
Neon valentulus Falconer, 1912 6 13 0 11
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 5 2 8
?SamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 1 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (235 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 10 32 5 25
Neon valentulus Falconer, 1912 9 7 1 12
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 14 23 7 28
Neon valentulus Falconer, 1912 1 1 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 10 17 3 25
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 8 13 0 15
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 7 5 8 13
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 2 11 1 11
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 6 4 0 9
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 12 2 10
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 8 12 1 9
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 5 4 8
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 3 2 6
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 3
Neon valentulus Falconer, 1912 2 0 0 2
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 5 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neon rayi (Simon, 1875) 2 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 2 0 3
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 2 2
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 3
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 0 6 0 2
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 2 4 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 1 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neon levis (Simon, 1871) 1 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 1 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020