Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený 29× 40×

Neon rayi (Simon, 1875)

České jménoskákavka nepatrná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy40 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález 2019 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Kz.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Neon rayi (Simon, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4806
Prosev1202
Neurčeno1516123
Smyk0101
Zemní past2618
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (40 použitých nálezů)
Neon rayi (Simon, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno77015
Jeskyně1101
Skalní stepi na vápenci1013110
Travnaté stepi0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2103
Suché louky210110
 SamciSamiceMláďataNálezy