Kvadráty: 5647
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus vinealis Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonoplus foveatus Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) Kriticky ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Syedra myrmicarum Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa cursor Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Neon rayi Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (112 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 2
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 2 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 3 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 1 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 5 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 2 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 3 1 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 9 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 25 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 4 0 4
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 2 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 2 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 4 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 2 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 0 1 0 1
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 1 1 0 1
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 12 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (112 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 2 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 22 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 2 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 2 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 1 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 5 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 2 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 2 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 7 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 1 1 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 2 0 2
Neon rayi (Simon, 1875) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 7 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy