Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 46x 22x 68x

Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880)

České jménopavučenka novozélandská
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy68 nálezů, 40 kvadrátů
První nález 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníCosmopolitan
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišť(climax, semi-natural), disturbed, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant probably
Nadm. výška200-500-1500

Literatura

 © Ondřej Machač
A complete list of records of Ostearius melanopygius in the Czech and Slovak Republics is given. The opportunistic life strategy of this species and its gradual progress from the coast towards the inland indicates unambiguously that the species has been imported to Europe. Over the past decades the species has been progressing through Europe eastwards at a rate of approximately 30 km annually.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr89310
Prosev4251
Zemní past18201035
Smyk1235
Pozorování0015
Sklepávání0012
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) ESSamciSamiceMláďataNálezy
zahrady1213
Skládky4251
Polní biotopy1201
Xerotermní travinobylinná společenstva0011
interiéry budov0102
Parky0001
vnější stěny budov0001
obilná pole0101
suché lesní lemy0111
ovocné sady s luční vegetací0001
Xerotermy na jiných podkladech1113
Vnější stěny budov1001
Polní cesta4312
Kamenolom0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Acidofilní bukové bučiny0011
Pole2674
Urbánní biotopy1001
Lesy0011
Haldy a výsypky0104
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky3003
Ruderály0101
Polní úhory1001
Smrkové monokultury0011
Polní meze2002
Kamenité sutě0101
Vrchoviště1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1012
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Břehy tekoucích vod1001
Horské smrčiny1001
Lesní okraje1001
Louky1022
 SamciSamiceMláďataNálezy