Kvadráty: 6268
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microcavense Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10×
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leiobunum rotundum Leiobunum rotundum (Latreille, 1798)
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (274 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 0 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 3
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 5
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 4
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 0 0 6
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 0 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 0 0 6
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 58 0 0 10
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 12 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 31 0 0 9
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 4
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 5 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 3
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 8 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) 2 5 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 5 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (274 použitých nálezů)
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 0 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 0 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 21 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 54 0 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 12 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 31 0 0 5
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2 0 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 5 1 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) 2 5 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 4 0 0 3
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 0 0 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 8 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 5 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy