Kvadráty: 6268
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 3x 3x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 4x 4x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 4x 4x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 4x 4x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 5x 5x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 5x 5x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 1x 3x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 4x 4x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 1x 3x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 1x 5x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 6x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 1x 7x
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený 1x 1x
Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 4x 4x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 6x 6x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 3x 3x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 1x 6x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837 Ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 1x 4x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 1x 7x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 6x 6x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 6x 6x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (168 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 3
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 0 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 8 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (155 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019