Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 140x 11x 152x

Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836)

České jménopavučenka tlustonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy152 nálezů, 50 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (152 použitých nálezů)
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3305
Zemní past1731400101
Neurčeno1126030
Prosev118012
Smyk0303
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (152 použitých nálezů)
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Reliktní bory na skalách2001
Neurčeno5569056
Bylinné porosty na březích potoků a řek0202
Vrchoviště2103
Horské biotopy3145011
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Rašelinné březiny a bory3102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rašeliniště a slatiniště4003
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Štěrkové lavice0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Přirozené lesy0002
Lesy1102
Bažinné olšiny16508
Pískovcová skalní města2304
Lesní okraje2303
Smrkové monokultury3014012
Břehy tekoucích vod19507
Acidofilní bukové bučiny1001
Vlhké louky0403
Lesní paseky1705
Podmáčené smrčiny4908
Lesní cesta1001
Acidofilní bory0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Horské smrčiny18404
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Polní meze2103
 SamciSamiceMláďataNálezy