Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 140× 12× 153×

Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836)

České jménopavučenka tlustonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy153 nálezů, 51 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1450

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (153 použitých nálezů)
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1731410102
Individuální sběr3305
Neurčeno1126030
Prosev118012
Smyk0303
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (153 použitých nálezů)
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno5570057
Reliktní bory na skalách3002
Bylinné porosty břehů0202
Rašeliniště6106
Horské biotopy3145011
Rašelinné bory3102
Porosty borůvek0101
Suché doubravy0101
Štěrkové břehy řek0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Přirozené lesy0002
Lesy1102
Mokřadní olšiny16508
Stinné skály nižších poloh2304
Lesní okraje2303
Výsadby jehličnanů3014012
Břehy tekoucích vod19507
Bučiny nižších poloh1001
Mokré louky0403
Paseky1705
Podmáčené smrčiny4908
Lesní cesta1001
Acidofilní bory0101
Suché křoviny0101
Horské smrčiny18404
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
alpínské trávníky1001
Pastviny2103
 SamciSamiceMláďataNálezy