Rok
2017
Autoři
Martin Čapek
Druhy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) ES
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) ES
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) LC
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) VU
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) ES
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) ES
Porrhomma convexum (Westring, 1851) LC
Porrhomma egeria Simon, 1884 ES
Obsah

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.

Citace
Čapek M. 2017: Pavouci (Araneae) Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Spiders of the National Nature Reserve Adršpašsko-teplické skály. Acta mus. Reginaehradecensis S. A 36 (1/2): 75–91 (in Czech, English abstract).

Fotografie