Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 4x 133x 8x 147x

Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka růžkatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy147 nálezů, 51 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2012 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr7406
Smyk83017
Zemní past168113
Sklepávání3406
Prosev6407
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (54 použitých nálezů)
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště1710013
bučiny nižších poloh1102
horská vřesoviště0101
podmáčené smrčiny0101
Horské biotopy0101
ostřicové porosty stojatých vod1001
suťové a roklinové lesy0101
Kultury listnáčů3002
výsadby jehličnanů1517
bažinné olšiny0101
mokré louky2004
dubohabřiny1102
osluněné skály nižších poloh2002
kamenité suti nižších poloh2103
Močály1001
Lesní okraje1202
Lesy1001
pastviny1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Skalní a suťové biotopy1001
Břehy tekoucích vod1001
alpínské trávníky1001
Louky0004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019