Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Not endangered 1x 2x 77x 8x 88x

Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka růžkatá
Threat levelNot endangered
Records88 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2012 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-1300

Bibliography

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (50 used records)
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr9408
Smyk44015
Zemní past1711117
Sklepávání4306
Prosev7104
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (55 used records)
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vrchoviště1510011
Květnaté bučiny1102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Podmáčené smrčiny0101
Horské biotopy0101
Porosty vysokých ostřic1001
Suťové a roklinové lesy0101
Kulturní lesy0101
Kultury listnáčů3002
Bažinné olšiny0101
Vlhké louky2004
Kultury jehličnanů0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
Pískovcová skalní města2002
Rašeliniště a slatiniště2002
Kamenité sutě2103
Smrkové monokultury1315
Močály1001
Lesní okraje1202
Lesy2002
Pastviny1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Skalní a suťové biotopy1001
Břehy tekoucích vod1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky0004
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020