Kvadráty: 6347
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 4x 4x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 6x 6x
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 3x 3x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 9x 9x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 8x 8x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 3x 3x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (52 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 3 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (80 použitých nálezů)
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 2 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 3 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 5 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 2 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 2 1 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 2 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 11 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019