Kvadráty: 6347
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (101 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 11 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 1 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 3 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 1 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (101 použitých nálezů)
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 2 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 3 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 5 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 2 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 2 1 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 11 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy