Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 492x 26x 521x

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka hrbatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy521 nálezů, 132 kvadrátů
První nález 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (453 použitých nálezů)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev68891050
Individuální sběr781932581
Zemní past108353514276
Žlutá miska1001
Smyk2572040
Sklepávání82505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (447 použitých nálezů)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy2103
Močály6097353
vlhké doubravy1001
Přechodová rašeliniště100114022
Porosty vysokých ostřic12077024
Bažinné olšiny4324125
Rašeliniště a slatiniště14881446
Bylinné porosty na březích potoků a řek3631392340
Vrchoviště2012015
Vlhké louky24522218119
Rákosiny, orobincové porosty2712018
Lužní lesy4105
Suťové a roklinové lesy1001
Břehy tekoucích vod5709
Horské buko-jedlové lesy0202
Kultury listnáčů1202
Pastviny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5306
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1101
Louky3808
Skály nižších a středních výšek1001
Slatiniště481509
Kamenolom1304
Pískovcová skalní města21102
Rašelinné březiny a bory1002
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1001
Pole6505
Ruderály0101
Polní meze0101
Lesní cesta0202
Porosty chrastice rákosovité111305
Smrkové monokultury3103
Lesní okraje4002
Lesní paseky1202
Kácené vrbové křoviny2102
Podmáčené smrčiny0201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2402
Květnaté bučiny1101
 SamciSamiceMláďataNálezy