Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 954x 24x 984x

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka hrbatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy984 nálezů, 130 kvadrátů
První nález 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (452 použitých nálezů)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr741862578
Zemní past108954715284
Žlutá miska1001
Prosev77114949
Smyk1746034
Sklepávání41504
ra1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (443 použitých nálezů)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké doubravy1001
rašeliniště268207483
ostřicové porosty stojatých vod12076023
bažinné olšiny4324125
bylinné porosty břehů3741512344
mokré louky24521818118
Močály5996352
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2712018
údolní jasanoolšové luhy4105
suťové a roklinové lesy1001
Břehy tekoucích vod5709
horské bučiny0202
Kultury listnáčů1202
pastviny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5306
bahnité břehy1101
Louky3808
osluněné skály nižších poloh31103
luční ostřicové mokřady481509
kamenolomy1304
00000001102
rašelinné bory1002
alpínské trávníky1001
obilná pole6505
ruderály0101
mezofilní louky0101
Lesní cesta0202
výsadby jehličnanů3103
Lesní okraje2001
paseky1202
Lesy2002
vrbové křoviny2102
podmáčené smrčiny0201
horská vřesoviště2402
bučiny nižších poloh1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020