Kvadráty: 5844
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tmeticus affinis Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Kriticky ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) 0 3 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 3 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (27 použitých nálezů)
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 3 0 2
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) 0 3 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 4 2 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 3 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy