Kvadráty: 5844
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tmeticus affinis Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Kriticky ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) 0 3 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 3 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (27 použitých nálezů)
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 3 0 2
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) 0 3 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 4 2 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 3 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy