Nálezy podle období
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 17x 1435x 209x 1665x

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

České jménolovčík hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1665 nálezů, 229 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (662 použitých nálezů)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3471399179
Individuální sběr2879161170
Zemní past17359229262
Fotografie231003
Pozorování161003
Žlutá miska4206
Eklektor0101
Prosev321818
Sklepávání032515
ra1001
?1404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (553 použitých nálezů)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vnější stěny budov1001
zahrady0022
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Bylinný lem lesa2502
Kulturní lesy001001
Lesní paseky1201
Interiéry budov1001
městské parky011001
suché lesní lemy1112
mezofilní louky2549
ostřicové porosty stojatých vod592916
osluněné skály nižších poloh3225
kamenolomy431713
Xerotermní travinobylinná společenstva8159441
travnaté stepi41010746
okraje silnic1342
pískovny1023
skalní stepi na vápenci8101013
Lesní okraje534218
00000000133
mokré louky9188560
horská vřesoviště331914
pastviny3557
Ovocné sady a vinohrady0101
Močály8112225
suché křoviny221913
výsadby jehličnanů401710
lesostepní doubravy42810
bylinné porosty břehů3497
reliktní bory na skalách21179
bažinné olšiny131211
Louky a pastviny10106
luční ostřicové mokřady24610
Stojaté a pomalu tekoucí vody3134
Louky9226533
písčiny1347
ruderály186714
horské bučiny1113
rašeliniště031615
úhory31117
paseky013011
údolní jasanoolšové luhy4425
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1427
lužní lesy nížin00103
ovocné sady bez bylinné vegetace5138
Kultury listnáčů0144
bučiny nižších poloh2002
A1211002002
Břehy tekoucích vod471814
dubohabřiny761615
kamenité suti nižších poloh4003
haldy a výsypky0051
obilná pole3014
Polní biotopy0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0072
Lesy0242
Pozemní komunikace0031
Acidofilní bory3226
Lesní cesta2254
Přirozené lesy42228
suťové a roklinové lesy0101
rašelinné bory1001
suché doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020