Nálezy podle období
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 9x 893x 268x 1172x

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

České jménolovčík hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1172 nálezů, 236 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-600

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (678 použitých nálezů)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3569321167
Individuální sběr3787211173
Pozorování161024
Fotografie241004
Zemní past17360259272
Žlutá miska4206
Eklektor0101
Prosev593136
Sklepávání112715
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (569 použitých nálezů)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky9188861
Acidofilní teplomilné doubravy0021
vrbové křoviny1001
Hliník0101
Lesní okraje634219
vlhké doubravy0021
Křoviny a skupiny stromů mimo les0255
vnější stěny budov1001
zahrady0022
Xerotermní travinobylinná společenstva9179444
Louky12246535
Bylinný lem lesa2513
Kulturní lesy001001
Lesní paseky133012
Interiéry budov1001
městské parky011001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1391314
suché lesní lemy1101
mezofilní louky0011
Porosty vysokých ostřic793117
Pískovcová skalní města3102
Kamenolom431713
Xerotermy na jiných podkladech41010948
Cesty, silnice1342
Pískovna1023
Skalní stepi na vápencových podkladech8101114
Pastviny3557
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou331914
Ovocné sady a vinohrady0101
Močály8112225
Floristicky pestré křoviny0035
Kultury jehličnanů0022
Mezofilní louky0224
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy42810
Bylinné porosty na březích potoků a řek34159
Reliktní bory na skalních podkladech21179
Bažinné olšiny131211
Louky a pastviny10106
Slatiniště24610
Stojaté a pomalu tekoucí vody3134
Písečné přesypy1347
Urbánní biotopy145710
Horské buko-jedlové lesy1113
Skály nižších a středních výšek0123
Rašeliniště a slatiniště0389
Smrkové monokultury40158
Luční úhory10116
Lužní lesy4425
Rákosiny, orobincové porosty1427
Křovinatý plášť lesa01113
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0022
Ovocné sady71310
Kultury listnáčů0144
Květnaté bučiny2002
Břehy tekoucích vod471814
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0081
Kamenité sutě4003
Borové monokultury0011
Haldy a výsypky0051
Pole3003
Polní meze2314
Polní biotopy0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0072
Vrchoviště0086
Lesy0242
Ruderály4104
Pozemní komunikace0031
Acidofilní bory3226
Lesní cesta2254
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0142
Polní úhory2101
Přirozené lesy42228
Trnkové křoviny2001
Suťové a roklinové lesy0101
Rašelinné březiny a bory1001
Polní cesta0011
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
 SamciSamiceMláďataNálezy