Nálezy podle období
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 9x 893x 308x 1212x

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

České jménolovčík hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1212 nálezů, 258 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-600

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1212 použitých nálezů)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3980326186
Individuální sběr3891215182
Neurčeno7322896492
Pozorování161024
Fotografie241004
Zemní past18665259282
Prosev593640
Žlutá miska4206
Eklektor0101
Sklepávání112715
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1212 použitých nálezů)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky9188861
Acidofilní teplomilné doubravy0021
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2125
Neurčeno151263143601
Hliník0101
Lesní okraje634219
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Vlhké doubravy0122
Křoviny a skupiny stromů mimo les0255
Mokré louky0124
Suché louky1103
Mezofilní louky1237
Vnější stěny budov1001
Kamenolomy0011
Bylinné porosty břehů0011
Zahrady0022
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
Luční ostřicové mokřady0011
Suché lesní lemy1112
Vřesoviště nižších poloh5303
Xerotermní travinobylinná společenstva9179444
Louky12246535
Suché křoviny0101
Ostřicové porosty stojatých vod0011
Lužní lesy nížin1022
Rašeliniště0001
Slaniska0101
Bylinný lem lesa2513
Kulturní lesy001001
Vegetace vytrvalých obojživelných bylin1001
Lesní paseky133012
Interiéry budov1001
Dubohabřiny7202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky131002
Paseky0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1391314
Pastviny0001
Suché doubravy0101
Porosty vysokých ostřic793117
Pískovcová skalní města3102
Kamenolom431713
Xerotermy na jiných podkladech41010948
Cesty, silnice1342
Pískovna1023
Skalní stepi na vápencových podkladech8101114
Pastviny3557
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou331914
Ovocné sady a vinohrady0101
Močály8112225
Floristicky pestré křoviny0035
Kultury jehličnanů0022
Mezofilní louky0224
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy42810
Bylinné porosty na březích potoků a řek34159
Reliktní bory na skalních podkladech21179
Bažinné olšiny131211
Louky a pastviny10106
Slatiniště24610
Stojaté a pomalu tekoucí vody3134
Písečné přesypy1347
Urbánní biotopy145710
Horské buko-jedlové lesy1113
Skály nižších a středních výšek0123
Rašeliniště a slatiniště0389
Smrkové monokultury40158
Luční úhory10116
Lužní lesy4425
Rákosiny, orobincové porosty1427
Křovinatý plášť lesa01113
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0022
Ovocné sady71310
Kultury listnáčů0144
Květnaté bučiny2002
Břehy tekoucích vod471814
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0081
Kamenité sutě4003
Borové monokultury0011
Haldy a výsypky0051
Pole3003
Polní meze2314
Polní biotopy0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0072
Vrchoviště0086
Lesy0242
Ruderály4104
Pozemní komunikace0031
Acidofilní bory3226
Lesní cesta2254
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0142
Polní úhory2101
Přirozené lesy42228
Trnkové křoviny2001
Suťové a roklinové lesy0101
Rašelinné březiny a bory1001
Polní cesta0011
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
 SamciSamiceMláďataNálezy