Kvadráty: 7267
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Leviellus thorelli Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera crocata Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Micaria sociabilis Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microctenonyx subitaneus Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Silně ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Midia midas Midia midas (Simon, 1884) Silně ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pelecopsis mengei Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Microdipoena jobi Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Afraflacilla epiblemoides Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Kriticky ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Leptorchestes berolinensis Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena nigroreticulata Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea livens Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený
Heriaeus graminicola Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus lineatus Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Uloborus walckenaerius Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Fotografie

Dolomedes plantarius
Leptorchestes berolinensis
Cheiracanthium punctorium

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (125 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 1 1 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 1 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 12 12 0 4
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 4 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 8 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 5 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Midia midas (Simon, 1884) 4 2 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 4 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 5 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 9 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 6 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 6 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 6 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 7 7 0 1
Midia midas (Simon, 1884) 5 5 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 2 0 3 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 2 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 3 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 0 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 1 0 1
Diaea livens Simon, 1876 1 0 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 3 5 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (125 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 4 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 1 1 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 8 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 5 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Midia midas (Simon, 1884) 9 7 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 6 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 3 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 2 0 2
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 4 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 7 7 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 5 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 9 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 6 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 6 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 2 0 3 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 3 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 2 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 10 10 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Diaea livens Simon, 1876 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 2 0 1
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 3 5 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy