Kvadráty: 7267
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 1x 3x
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Leviellus thorelli Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Micaria sociabilis Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 1x 1x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microctenonyx subitaneus Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Midia midas Midia midas (Simon, 1884) Silně ohrožený 2x 2x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pelecopsis mengei Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený 2x 2x
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x 2x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 2x 2x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Afraflacilla epiblemoides Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Kriticky ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Leptorchestes berolinensis Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 5x 6x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x 2x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 1x 1x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena nigroreticulata Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea livens Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený 1x 1x
Heriaeus graminicola Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Xysticus lineatus Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Uloborus walckenaerius Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (124 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 1 1 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 1 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 12 12 0 4
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 4 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 8 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 5 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Midia midas (Simon, 1884) 4 2 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 4 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 5 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 9 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 6 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 6 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 6 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 7 7 0 1
Midia midas (Simon, 1884) 5 5 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 2 0 3 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 2 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 3 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 0 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 1 0 1
Diaea livens Simon, 1876 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (124 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 4 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 1 1 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 8 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 5 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Midia midas (Simon, 1884) 9 7 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 6 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 1 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 3 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 2 0 2
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 4 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 7 7 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 5 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 9 2 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 6 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 6 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 3 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 2 0 3 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 3 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 1 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 2 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 10 10 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Diaea livens Simon, 1876 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy