Kvadráty: 7267 7266 7166 6766 6952
  Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený

Xysticus lineatus (Westring, 1851)

České jménoběžník bylinný
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy8 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1959, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum-
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Xysticus lineatus (Westring, 1851) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1001
Zemní past6304
Neurčeno2303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (8 použitých nálezů)
Xysticus lineatus (Westring, 1851) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Suché křoviny1001
Travnaté stepi2001
Neurčeno4303
Skalní stepi na vápenci0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Lesní okraje2101
 SamciSamiceMláďataNálezy