Kvadráty: 7267 7166 6766 6952
  Records by time  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus lineatus (Westring, 1851) Criticaly endangered

Xysticus lineatus (Westring, 1851)

Czech nameběžník bylinný
Threat levelCriticaly endangered
Records6 nálezů, 4 kvadrátů
First record 1959, F. Miller, Miller 1959
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum-
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude150-550

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (6 used records)
Xysticus lineatus (Westring, 1851) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk1001
Zemní past3302
Neurčeno2303
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (6 used records)
Xysticus lineatus (Westring, 1851) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché křoviny1001
Neurčeno3302
Skalní stepi na vápenci0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Lesní okraje2101
 MalesFemalesJuvenilesRecords