Kvadráty: 5545 6666 6674 6774 6271 5871 7066 5951 5446 6150 5863 5861 6060 5752 7166 6965 5960 7069 6947 7162 5866 6161 6854 6264 5661 7161 6349 5353 5852 6567 6472 6570 7067 5966 6159 5755 5456 6669 6468 5756 5953 5555 6167 6267 6268 5952 6050 7164 6177 6061 7072 6360 6368 6275 7049 6162 7065 5862 5853 6171 7267 6847 7048 6369 7266 7165 5959 7169 5363 5860 6967 7060 5958 6266 6474 7170 6166 6469 6370 5961 6968 5547 5647 5354 7261 6757 5552 5248 5544 6073 5360 5348 6764 5745 6569 6863 5643 6673 5357 5457 5560 6463 6769 7155 6751 7854 6955 6954 6953 7154 7053 6952 7350 6458 5746 6957 6575 5942 5842 5868 5253 6869 6071 7059 6475 5664 6951 6667 5957 6568 5646 5857 7168 7171 7172 6856 6959 7251 5653 6048 5949 5751 6756 6654 6450 6770 6858 6771 7250 6054 6049 5948 5651 5850 7071 5462 7073 6246 6970 6547 6672 6051 6974 6143 6241 5562 6477 6874 7063 7052 6867 5969 6868 6340 6447 5858 7152 7151 7051 6052 6758 6963 6964 5452 5641 5359 5358 7354 7451 5548 6341 6240 5954 6864 6053 5741 5450 6153 6859 7057 6958 7159 7263 5350 5660 7351 6152 5352 6657 5553 5250 6656 6555 5445 6872 5762 6160 5962 6255 6250 6557 6456 5463 6572 6573 6773 6860 7262 6865 5453 6755 5754 5150 6347 6348 6247 5742 6558 6663 5971 6273 5744 5644 5844 5769 5859 6956 6252 6660 6766 6274 6355 6361 7160 5349 6261 5764 7070 7068 5655 5854 6272 5763 5249 5351 6354 5454 6374 5550 6070 6759 5255 5668 5669 6461 6659 6151 6658 5260 5768 6260 6372 6948 6362 6175 5667 6749 6476 6148 6549 5770 5848 7055 5567 6676 6445 5947 6248 6068 6176 5772 6063 6544 6753 5950 6855 6664 6754 5758 6848 5849 6376 6350 6748 5556 6149 6253 6062 6852 6254 5963 6649 7148 5447 5749 7149 6551 6850 5955 6259 5254 5464 5364 5258 5761 6566 6548 6451 5659 6546 5759 5449 6256 6356 5257 7061 5855 7054 5840 5259 5753 5652 6561 6845 6576 7249 6761 6363 5461 6457 5460 6862 6765 6665 6873 6650 6553 5649 6359
  Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 24× 18× 48×
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 11× 13× 247× 80× 351×
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 13× 301× 110× 429×
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 17× 665× 219× 913×
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 198× 53× 261×
Xysticus ferrugineus Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený 12×
Xysticus gallicus Xysticus gallicus Simon, 1875 Silně ohrožený
Xysticus kempeleni Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 15× 325× 309× 658×
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 89× 61× 166×
Xysticus lineatus Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 53× 45× 102×
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 53× 20× 78×
Xysticus marmoratus Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Silně ohrožený 12×
Xysticus obscurus Xysticus obscurus Collett, 1877 Kriticky ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 299× 99× 401×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality. © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


 © Oto Zimmermann
A total of 151 spider species from 27 families and 4 harvestman species from 2 families were found during the zoological research of several sites in Podyjí National Park during 2018. Seventeen of the species found are listed in the Red List of Spiders of the Czech Republic. The most interesting species are Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, Araniella inconspicua (Simon, 1874), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Clubiona marmorata L. Koch, 1866, Echemus angustifrons (Westring, 1861), Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Gongylidiellum murcidum Simon, 1884, Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Micaria formicaria (Sundevall, 1831), Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868), Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), Tmarus piger
(Walckenaer, 1802), Xysticus luctator L. Koch, 1870, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and the harvestmen Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835).


 © Oto Zimmermann

V blízkém i širším okolí města Opočna se rozkládá převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina s bodově lokalizovanými lesními porosty, doplněná celkem koncentrovanou soustavou vodních ploch (například Podchlumský rybník, Semechnický rybník, Broumar, Tuří rybník, Závěšťák, Podjem, Křovský rybník, Hluboký rybník nebo Nebeský), které jsou propojeny nebo obtékány sítí přírodních, přírodě blízkých i technickými úpravami degradovaných koryt vodních toků, jako jsou Zlatý potok, Dědina, Rohenický potok, Jalový potok, Haťský potok, Bezedný potok, Vojenický potok nebo Ještětický potok. V této kulturní a lidskou činností výrazně pozměněné krajině se nicméně dochovala i území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů významných pro danou oblast. Mezi tyto ochranářsky cenné lokality s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů patří například kompex slatinných luk, mokřadních olšin, vlhké dubohabřiny a jasanovo-olšového luhu v přírodní památce Broumarské slatiny nebo přírodní památka a evropsky významná lokalita Dědina u Dobrušky s výskytem populací zvláště chráněných druhů živočichů, kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri) a ohrožené vranky obecné (Cottus gobio), trvale vázaných na biotopy ve vodním toku Dědiny (ZAPLETAL et al. 2013a). Dále pak například severní část opočenské obory vyhlášená jako přírodní památka a evropsky významná lokalita Opočno (FETTERS et al. 2010) s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů, a sice ohrožených brouků páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus)  vázaných na osvětlené solitérní listnaté stromy (vrby, duby, lípy, jilmy) s kmenovými dutinami, respektive na rozvolněné lesní okraje a lesní paseky listnatých, a především nížinných lesů s dostatečným množstvím odumřelého a alespoň částečně trouchnivějícího dřeva, rovněž starých stromů (např. dubů). Mezi další cenné lokality patří například přírodní památka a evropsky významná lokalita Halín nedaleko obce Běstviny s předmětem ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků, například silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) nebo silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), kteří jsou vázáni na litorální pásmo zdějšího rybníka, rovněž i zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) nebo ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vázané na zdejší zachovalé porosty dubohabřin (ZAPLETAL et al. 2012). Další zajímavou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Tuří rybník nedaleko obce Slavětín nad Metují (ZAPLETAL et al. 2013b). Tato lokalita je charakteristická výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. kuňky ohnivé, silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris), kriticky ohroženého skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) nebo silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) vázaných na litorální pásmo rybníka a jeho blízké okolí přecházející do porostů teplomilných doubrav, dubohabřin a jasanovo-olšových luhů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, například ohrožené orchideje okrotice bílé (Cephalanthera damasonium) nebo ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon). Posledním příkladem může být přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Zbytka rozkládající se mezi obcemi České Meziříčí a Pohoří. Doslova uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v těsné blízkosti obecní  zástavby se tu nachází unikátní komplex smíšených jasanovo-olšových lužních lesů, zachovalých tvrdých luhů (s duby, jilmy a jasany), zachovalých dubohabřin, mokřadních olšin, slatinných luk a vápnitých slatinišť, který doplňuje přírodní a přirozeně meandrující koryto vodního toku Dědina. Území přírodní rezervace Zbytka je charakteristické vysokou koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZAPLETAL et al. 2013c). Na ploše této mimořádně cenné lokality roste například kriticky ohrožený huseník hajní (Arabis nemorensis), kriticky ohrožená violka vyvýšená (Viola elatior), silně ohrožená ostřice Hostova (Carex hostiana), silně ohrožený prstantec pleťový (Dactylorhiza incarnata), silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis) nebo silně ohrožený vstavač vojenský (Orchis militaris). Pro porosty zdejších jasanovo-olšových lužních lesů je naprosto typická ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), která zde roste v početnosti přesahující desetitisíce kusů. Ze zvláště chráněných druhů živočichů žijících na území této přírodní rezervace lze jmenovat například silně ohroženou vážku klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), silně ohroženého brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), početné zastoupení tu mají rovněž obojživelníci (kuňka ohnivá, čolek obecný a rosnička zelená) a silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Podél vodního toku Dědina byla pozorována silně ohrožená bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis) a ve zdejších lesích hnízdí silně ohrožená žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Dále tu byl například pozorován silně ohrožený čáp černý (Ciconia nigra) a silně ohrožená čírka modrá (Anas querquedula).

Území výše zmíněných přírodních památek a přírodní rezervace bylo častým cílem botaniků a zoologů, kteří zde prováděli jednorázové orientační sběry, sběrné exkurze, inventarizační průzkumy i vícesezónní monitoringy zaměřené na objekty svého zájmu. Ať už se nejčastěji jednalo o bryologické průzkumy, průzkumy cévnatých rostlin nebo entomologické, ichtyologické, batrachologické nebo ornitologické průzkumy, tak pavouci zůstávali dosud stranou odborného zájmu a žádný araneologický průzkum, byť jen orientační, zde nebyl nikdy proveden. Jedinou výjimkou je přírodní rezervace Zbytka, kde v roce 1999 provedl jednorázový orientační sběr J. Dolanský (zdroj: databáze ČAS). Z nejvýznamnějších druhů zjištěných během tohoto monitoringu lze jmenovat například nepříliš hojnou a téměř ohroženou plachetnatku Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) (plachetnatka zobákovitá) s těžištěm svého výskytu v lesních okrajích a břehových porostech přednostně na území Mezofytika. Dále druh vzácné a téměř ohrožené pavučenky Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1871 (pavučenka jednorohá), která se nejčastěji vyskytuje v detritu mokřadních biotopů včetně rašelinišť, rovněž jsou ale známy i nálezové údaje dokumentující její výskyt na vyloženě krajinných útvarech antropogenního charakteru, a sice na haldách vzniklých jako úložiště vytěženého materiálu během dobývání nerostných surovin. Hodnotným nálezem je i vzácný a ohrožený, klimaxový křižák Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (křižák trojlaločný) se striktním výskytem na území Mezofytika, který tká nejčastěji svoje drobné sítě těsně nad půdním povrchem mezi bylinnou vegetací mokřadních luk, sporadicky i ve vlhkých listnatých lesích. Dále lze jmenovat nepříliš hojného a téměř ohroženého, vlhkomilného křižáka Singa nitidula C. L. Koch, 1844 (křižák lesklý) s těžištěm výskytu zejména na pobřežní vegetaci vodních toků a slepých říčních ramen, kde si na suché vegetaci (přednostně vrbiny, rákosiny a porosty kapradí) tká své nevelké kruhové sítě. Dále lze zmínit tři druhy pavouků z čeledi Thomisidae (běžníkovití). Jedná se o vzácného a téměř ohroženého, teplomilného běžníka Synema globosum (Fabricius, 1775) (běžník skvostný) žijícího především na květinách různých otevřených stanovišť, xerotermech i vlhkých biotopech, například na loukách i lesních okrajích. Dalším druhem je nehojný a téměř ohrožený, suchomilný běžník Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) (běžník stepní), který se vyskytuje na povrchu mezi kameny a trávou na xerotermních biotopech, zejména na stepních a lesostepních lokalitách. Za zmínku rovněž stojí i zjištěný výskyt nepříliš hojného a téměř ohroženého běžníka Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 (běžník poutavý) s těžištěm svého výskytu přednostně na území Mezofytika, například na křovinách a bylinné vegetaci vlhkých a stinných listnatých lesů a jejich okrajů (zejména tvrdý luh). © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.Fotografie

Xysticus acerbus
Xysticus audax
Xysticus bifasciatus
Xysticus cristatus
Xysticus erraticus
Xysticus gallicus
Xysticus kochi
Xysticus lanio
Xysticus luctator
Xysticus luctuosus
Xysticus marmoratus
Xysticus ulmi

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3449 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 22 1 0 10
Xysticus audax (Schrank, 1803) 103 20 2 101
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 415 82 2 198
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 611 169 28 390
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 224 40 4 165
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 8 0 0 8
Xysticus gallicus Simon, 1875 0 2 0 2
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 817 189 146 337
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 42 13 8 36
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 6 3 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 178 14 1 54
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 46 3 0 37
Xysticus obscurus Collett, 1877 3 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 121 106 8 119
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 8 5 0 23
Xysticus audax (Schrank, 1803) 30 49 3 110
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 26 14 0 97
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 130 100 5 218
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 39 29 0 61
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 6 0 4
Xysticus gallicus Simon, 1875 2 0 0 2
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 3 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 110 89 1 151
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 21 15 0 64
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 3 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 20 7 0 33
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 8 6 0 32
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 48 6 1 12
Xysticus obscurus Collett, 1877 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 37 36 0 76
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 6 0 7
Xysticus audax (Schrank, 1803) 36 39 0 44
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 21 41 0 56
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 79 138 19 144
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 6 3 0 10
Xysticus gallicus Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 38 50 0 61
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 20 12 0 28
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 6 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 43 126 7 93
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 4 0 5
Xysticus audax (Schrank, 1803) 17 36 0 44
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 44 45 2 63
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 56 85 5 106
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 9 12 1 18
Xysticus kochi Thorell, 1872 52 45 0 75
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 10 9 0 16
Xysticus luctator L. Koch, 1870 14 0 0 9
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 3 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 42 97 1 77
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 10 35 2 35
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 1 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 11 42 0 36
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 6 0 7
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 7 3 0 7
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 7 9 0 14
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 5 2 1 7
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 11 0 10
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 11 11 0 15
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 5 1 0 4
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 6 3 0 10
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 1 0 5
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 8 13 2 19
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 15 7 0 16
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 0 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 8 15 2 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 1 0 5
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 4 1 0 4
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3452 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 17 4 0 22
Xysticus audax (Schrank, 1803) 39 30 3 123
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 87 50 0 147
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 250 129 6 321
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 83 19 0 90
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 0 3 0 2
Xysticus gallicus Simon, 1875 0 1 0 1
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 4 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 535 209 58 356
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 33 20 8 82
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 4 3 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 127 14 1 43
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 15 9 0 36
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 11 1 0 4
Xysticus obscurus Collett, 1877 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 79 81 6 121
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 14 2 0 11
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 75 22 0 40
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 54 31 1 54
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 6 0 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 16 6 0 11
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 29 58 0 48
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 3 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 31 11 0 20
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 58 26 0 31
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 36 30 0 41
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 27 30 0 26
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 3 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 36 33 0 40
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 2 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 1 0 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 5 1 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 3 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 18 3 0 12
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 22 9 2 27
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 59 15 5 42
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 3 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 36 19 4 35
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 4 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 4 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 4 0 8
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 24 7 0 16
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 54 29 3 39
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 7 3 0 9
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 91 21 0 24
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus marmoratus Thorell, 1875 32 3 1 5
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 10 5 0 11
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 10 14 0 10
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 13 12 2 29
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 85 61 0 58
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 12 12 0 12
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 0 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 4 2 0 3
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 4 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 28 32 0 42
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 42 17 0 19
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 5 3 0 7
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 49 10 2 21
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 112 19 2 33
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 19 3 0 10
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 7 3 0 6
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 10 10 1 12
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 1 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 8 6 0 6
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 31 3 0 18
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 14 8 0 13
Xysticus luctator L. Koch, 1870 25 4 0 12
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 3 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 7 6 0 12
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 1 0 7
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 11 0 22
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 1 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 3 0 8
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 2 0 4
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 2 0 4
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 4 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 2 0 4
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 13 0 14
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 8 0 8
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 1 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 11 59 1 34
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 3 0 7
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 2 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 13 9 0 22
Xysticus gallicus Simon, 1875 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 4 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 13 10 0 19
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 2 1 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 1 0 6
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 26 5 0 10
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 13 0 0 10
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 3 0 6
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 0 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 19 1 0 12
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 16 19 4 20
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 7 0 13
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 2
Xysticus gallicus Simon, 1875 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 5 0 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 6 0 4
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 19 2 0 10
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 15 3 0 10
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 4 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 6 1 0 5
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 2 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 7 38 13
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 11 2 85 14
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 6 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 2 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 49 13 0 10
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 22 11 0 12
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 8 1 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 1 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 33 0 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 14 5 0 13
Xysticus luctator L. Koch, 1870 4 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 9 6 0 10
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 6 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 8 0 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 12 18 0 16
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 0 0 4
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 3 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 5 1 0 5
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 7 2 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 12 0 10
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 6 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 7 0 9
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 6 7 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 1 0 7
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 17 9 0 17
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 31 6 0 13
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 24 6 0 9
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 8 2 0 6
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 6 0 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 4 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 6 0 5
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 3 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 30 1 13
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 1 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 12 1 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 8 4 0 11
Xysticus gallicus Simon, 1875 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 9 0 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 6 0 5
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 1 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 9 9 0 10
Xysticus kochi Thorell, 1872 48 4 0 12
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 0 0 3
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 12 0 8
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 3 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 4 0 6
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 4 0 6
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 3 1 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 2 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 11 0 5
Xysticus kochi Thorell, 1872 37 5 0 11
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 1 0 3
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 17 3 0 15
Xysticus kochi Thorell, 1872 14 7 0 9
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 3 0 6
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 6 4 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 2 0 5
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 3 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 5 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 4 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 1 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 3 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 4 1 0 5
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 10 6 0 13
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 5 0 3
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 7 0 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 10 0 0 6
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 11 7 0 10
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 1 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 1 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 14 0 11
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 3 0 5
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 5 0 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 6 19 0 16
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 16 6 0 9
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 6 4 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 3 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 6 34 0 2
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 1 0 8
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus obscurus Collett, 1877 3 0 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 0 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 8 0 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 3 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 1 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 3 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 6 0 5
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 2 0 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 4 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 2 0 5
Xysticus luctator L. Koch, 1870 5 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 3 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 2 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 25 1 0 5
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 1 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 5 0 0 5
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 7 2 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 4 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 4 4
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 2 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 9 0 0 7
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 8 0 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 2 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus gallicus Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 3
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 0 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 2 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Horské vysokostébelné nivy a trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 5 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy