Kvadráty: 5866
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhomma omissum Porrhomma omissum Miller, 1971 Nezvěstný
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 2 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 2 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma omissum Miller, 1971 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 2 2 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 2 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma omissum Miller, 1971 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy