Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 9x 2724x 238x 2976x

Coelotes terrestris (Wider, 1834)

České jménopunčoškář zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2976 nálezů, 241 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1100-1400

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2711 použitých nálezů)
Coelotes terrestris (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4641133209
Zemní past16195257126292290
Eklektor119116316196
Prosev11009
Smyk0716
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2396 použitých nálezů)
Coelotes terrestris (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
horské smrčiny20056037
výsadby jehličnanů2070552694402
dubohabřiny139317743140
suťové a roklinové lesy43739349
horské bučiny3051171057
Lesní okraje6925141
osluněné skály nižších poloh14512032
Lesy19375641196515
luční ostřicové mokřady52629
kamenolomy18908
skalní stepi na vápenci28406
rašeliniště49771282
travnaté stepi9613033
bučiny nižších poloh24763329183
rašelinné bory5995517
paseky319115081
Lesy vyšších poloh a strmých svahů943988097
Louky3707
Xerotermní travinobylinná společenstva2114019
suché křoviny196012
Horské biotopy651358
bažinné olšiny15122235
bylinné porosty břehů10004
mokré louky10222232
ostřicové porosty stojatých vod2002
kamenité suti nižších poloh28923051
kosodřevina7101
horská vřesoviště7204
haldy a výsypky1427610
reliktní bory na skalách383115
podmáčené smrčiny20541032
Louky a pastviny2603
Břehy tekoucích vod26443045
štěrkové břehy řek2504
úhory17307
lesostepní doubravy53277257
Skalní a suťové biotopy50907
Přirozené lesy33444079
skály a sutě v horách3103
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
00000000202
Kultury listnáčů2984911020
mezofilní louky263912
širokolisté horské nivy75880149
Močály512011
Stojaté a pomalu tekoucí vody5002
jeskyně0101
ruderály0403
Acidofilní bory1008023
údolní jasanoolšové luhy706010
lužní lesy nížin3001
vrbové křoviny1001
bahnité břehy3101
pastviny0101
suché lesní lemy9101
21211103425023
ovocné sady bez bylinné vegetace12207
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020