Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2736× 281× 3031×

Coelotes terrestris (Wider, 1834)

České jménopunčoškář zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy3031 nálezů, 260 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1500

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3031 použitých nálezů)
Coelotes terrestris (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr25941535232
Zemní past15915257626282250
Neurčeno194632291
Eklektor119116316196
Smyk11752142
Prosev411014
Sklepávání27716
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3031 použitých nálezů)
Coelotes terrestris (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny28672056
Reliktní bory na skalách384116
Bylinné porosty břehů10125
Lesy19375661196517
Kamenolomy181009
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Dubohabřiny114312317
Suťové a roklinové lesy43741353
Mezofilní louky5004
Paseky333128084
Neurčeno2006449478604
Lužní lesy nížin7721014
Suché doubravy133715920130
Výsadby jehličnanů2114587694427
Bučiny nižších poloh24773329184
Vlhké doubravy1001
Mokré louky10222233
Horské bučiny3051171057
Lesní okraje6925141
Stinné skály nižších poloh14512032
Skalní stepi na vápenci28406
Luční ostřicové mokřady52629
Rašeliniště49771282
Suché louky9613033
Rašelinné bory5995517
Lesy vyšších poloh a strmých svahů943988097
Louky3707
Xerotermní travinobylinná společenstva2114019
Suché křoviny196012
Horské biotopy651358
Mokřadní olšiny15122235
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Kamenité suti nižších poloh28923051
Mokřadní vrbiny7101
Porosty borůvek2003
Haldy a výsypky1427610
Podmáčené smrčiny11927015
Břehy tekoucích vod26443045
Louky a pastviny2603
Štěrkové břehy řek2504
Úhory17307
Lesostepní doubravy53277257
Skalní a suťové biotopy50907
Přirozené lesy33544080
Skály a sutě v horách3103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Výsadby listnáčů2984911020
Pastviny224911
Širokolisté horské nivy75880149
Močály512011
Stojaté a pomalu tekoucí vody5002
Jeskyně0101
Ruderály0403
Acidofilní bory1008023
Písčité břehy3101
Vlhké lesní lemy9101
Ovocné sady s luční vegetací12207
Horská vřesoviště5201
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy