Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 9x 2736x 254x 3004x

Coelotes terrestris (Wider, 1834)

České jménopunčoškář zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy3004 nálezů, 241 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1100-1400

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2713 použitých nálezů)
Coelotes terrestris (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr25640933223
Zemní past15834252826282232
Eklektor119116316196
Smyk11752142
Prosev411014
Sklepávání27716
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2400 použitých nálezů)
Coelotes terrestris (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny19957037
Lesy19375661196517
horské smrčiny1102
výsadby jehličnanů2102
Suťové lesy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy133615920129
Suťové a roklinové lesy1101
horské bučiny5501
Lesní okraje6925141
Skály nižších a středních výšek1203
Kamenolom18908
Skalní stepi na vápencových podkladech28406
Slatiniště52629
Vrchoviště24427021
Pískovcová skalní města14410029
Xerotermy na jiných podkladech9613033
Acidofilní bukové bučiny84099277
Rašeliniště a slatiniště20738253
Rašelinné březiny a bory5995517
Kultury jehličnanů234633672
Lesní paseky319115081
Suťové a roklinové lesy43638348
Horské buko-jedlové lesy3001121056
Lesy vyšších poloh a strmých svahů943988097
Smrkové monokultury1055207272234
Louky3707
Xerotermní travinobylinná společenstva2114019
Křoviny a skupiny stromů mimo les1304
Skupiny stromů, remízky < 1 ha62202311
Horské biotopy651358
Bažinné olšiny15122235
Bylinné porosty na březích potoků a řek10004
Vlhké louky10222232
Květnaté bučiny16362337106
Porosty vysokých ostřic2002
Kamenité sutě28923051
Kosodřevina7101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2003
Haldy a výsypky1427610
Reliktní bory na skalních podkladech383115
Podmáčené smrčiny11927015
Břehy tekoucích vod26443045
Louky a pastviny2603
Štěrkové lavice2504
Luční úhory8305
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy53277257
Přirozené smrčiny (bory a březiny)8614017
Borové monokultury360876561
Skalní a suťové biotopy50907
Přirozené lesy33544080
Skály subalpinského a alpinského pásma3103
Přechodová rašeliniště46608
Trnkové křoviny1102
Rákosiny, orobincové porosty0201
Kulturní lesy45321932156
Kultury listnáčů2984911020
Polní meze223910
Širokolisté vysokostébelné nivy75880149
Močály512011
Stojaté a pomalu tekoucí vody5002
Jeskyně0101
Ruderály0301
Acidofilní bory1008023
Floristicky pestré křoviny17105
Mezofilní louky4002
Lužní lesy706010
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy3001
Kácené vrbové křoviny1001
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod3101
Pastviny0101
Bylinný lem lesa9101
Urbánní biotopy0102
Křovinatý plášť lesa0101
Ovocné sady12207
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu5201
Polní úhory9002
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy