Kvadráty: 5563
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pseudomaro aenigmaticus Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Téměř ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 25× 25×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 10× 10×
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (55 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 25
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 10
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (55 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 25
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 10
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy