Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 75x 17x 95x

Labulla thoracica (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka pařezová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy95 nálezů, 47 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (57 použitých nálezů)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6562522
Prosev29513
Zemní past611420
Sklepávání1001
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů0202
Horské buko-jedlové lesy4357
Kamenolom1002
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Suťové a roklinové lesy0737
Pískovcová skalní města2814
Květnaté bučiny1002
Břehy tekoucích vod0101
Skály subalpinského a alpinského pásma0101
Lesní okraje0213
Borové monokultury0212
Skalní a suťové biotopy239136
Jeskyně0101
Kamenité sutě1001
Přirozené lesy0101
Skály nižších a středních výšek0011
Xerotermy na jiných podkladech0302
Acidofilní bukové bučiny0202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Smrkové monokultury0101
Horské smrčiny1401
 SamciSamiceMláďataNálezy