Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 75× 27× 105×

Labulla thoracica (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka pařezová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy105 nálezů, 53 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (105 použitých nálezů)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6632527
Prosev211716
Neurčeno511138
Zemní past613422
Sklepávání1001
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (105 použitých nálezů)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1702
Lesy0101
Suťové a roklinové lesy010511
Dubohabřiny0101
Bučiny nižších poloh1305
Neurčeno6101045
Výsadby jehličnanů0616
Lužní lesy nížin0101
Horské bučiny4357
Kamenolomy1002
Reliktní bory na skalách1102
Stinné skály nižších poloh2825
Břehy tekoucích vod0101
Skály a sutě v horách0101
Lesní okraje0213
Skalní a suťové biotopy239136
Jeskyně0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Přirozené lesy0101
Suché louky0302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy