Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Labulla thoracica (Wider, 1834) Not endangered 4x 2x 128x 14x 148x

Labulla thoracica (Wider, 1834)

Czech nameplachetnatka pařezová
Threat levelNot endangered
Records148 nálezů, 47 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2011
Distribution areaEuropean
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (57 used records)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6562828
Prosev2749
Sklepávání1102
Zemní past613218
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (50 used records)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby jehličnanů0515
horské bučiny4357
kamenolomy1002
reliktní bory na skalách1102
suťové a roklinové lesy0737
osluněné skály nižších poloh2825
bučiny nižších poloh1204
Břehy tekoucích vod0101
skály a sutě v horách0101
Lesní okraje0213
Skalní a suťové biotopy239136
jeskyně0101
kamenité suti nižších poloh1001
Přirozené lesy0101
travnaté stepi0302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
horské smrčiny1401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019