Kvadráty: 5942
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 2x 6x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 8x 2x 10x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 4x 4x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 2x 5x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x 2x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 1x 1x
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 9x 9x
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 7x 7x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x 2x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x 2x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 2x 10x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Maro minutus Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 1x 3x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 1x 5x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x 4x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x 2x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 2x 5x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 1x 1x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 3x 3x
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 5x 2x 7x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 1x 4x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 1x 3x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 4x 4x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x 4x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 1x 1x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x 2x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 3x 3x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (280 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 3 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 6
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 7 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 5
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 7 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 3 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 4 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 3 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 19 0 6
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 11 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 4 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 8 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 9 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 5 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 7 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 13 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 1 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 5 0 4
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 3 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 3 0 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 15 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 25 3 3 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 9 5 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 1 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 2 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 14 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 5 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 1 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (280 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 3 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 5 0 10
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 7 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 2 0 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 9
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 7 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 3 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 4 0 3
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 3 1 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 34 0 9
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 4 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 1 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 11 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 2
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 4 0 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 0 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 8 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 9 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 5 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 7 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 3 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 13 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 6 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 13 4 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 4 1 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 3
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 3 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 5 4 0 5
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 1 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 40 5 2 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 9 10 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 1 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 6 1 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 1 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy