Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený 35× 38×

Centromerita concinna (Thorell, 1875)

České jménoplachetnatka ladná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy38 nálezů, 15 kvadrátů
První nález 1958, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean - eM (NC
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-1450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (38 použitých nálezů)
Centromerita concinna (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past13555031
Prosev1202
Neurčeno0102
Smyk2102
Individuální sběr1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (38 použitých nálezů)
Centromerita concinna (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6928010
Rašeliniště0101
Okraje silnic15102
Haldy a výsypky2003
Pastviny0101
Acidofilní bory2002
Paseky3824012
Přirozené lesy5202
Horské smrčiny2001
Podmáčené smrčiny4101
Louky a pastviny0101
Skalní stepi na vápenci1001
Výsadby jehličnanů1101
 SamciSamiceMláďataNálezy