Kvadráty: 5543
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 24x 24x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 4x 4x
Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 10x 10x
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 2x 2x
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 8x 8x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 14x 14x
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 12x 12x
Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 16x 16x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 24x 24x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 8x 8x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 37x 37x
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 8x 8x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 14x 14x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 24x 24x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Není ohrožený 32x 32x
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 10x 10x
Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený 2x 2x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 18x 18x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 12x 12x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 36x 36x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 16x 16x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 10x 10x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 8x 8x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (212 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 109 30 0 12
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 11 5 0 5
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 18 0 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 100 108 0 6
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 34 13 0 6
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 56 15 0 7
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 655 128 0 11
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 4 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 18 4 0 4
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 372 224 0 18
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 3 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 8 15 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 38 12 0 11
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 162 138 0 16
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 5 0 5
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 19 8 0 9
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 3 0 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 61 46 0 17
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 44 5 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 10 4 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 15 5 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 10 0 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (225 použitých nálezů)
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 109 30 0 12
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 11 5 0 5
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 18 0 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 100 108 0 6
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 34 13 0 6
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 56 15 0 7
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 655 128 0 11
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 4 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 18 4 0 4
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 372 224 0 18
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 3 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 8 15 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 38 12 0 11
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 162 138 0 16
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 5 0 5
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 19 8 0 9
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 3 0 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 61 46 0 17
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 44 5 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 10 4 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 15 5 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 10 0 0 4
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019