Kvadráty: 5543
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 12× 12×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 12× 12×
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 19× 19×
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 12× 12×
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oreoneta tatrica Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Není ohrožený 16× 16×
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 18× 18×
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Talavera parvistyla Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (231 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 109 30 0 12
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 11 5 0 5
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 18 0 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 100 108 0 6
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 34 13 0 6
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 56 15 0 7
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 655 128 0 11
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 4 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 18 4 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 372 224 0 18
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 3 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 8 15 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 38 12 0 11
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 162 138 0 16
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 5 0 5
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 19 8 0 9
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 3 0 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 61 46 0 17
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 44 5 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 10 4 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 15 5 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 10 0 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (231 použitých nálezů)
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 109 30 0 12
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 11 5 0 5
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 18 0 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 100 108 0 6
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 34 13 0 6
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 56 15 0 7
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 655 128 0 11
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 4 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 18 4 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 372 224 0 18
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 3 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 8 15 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 38 12 0 11
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 162 138 0 16
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 5 0 5
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 19 8 0 9
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 3 0 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 61 46 0 17
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 44 5 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 10 4 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 17 5 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 10 0 0 4
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy