Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 467x 15x 486x

Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)

České jménoplachetnatka běžná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy486 nálezů, 110 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry), dry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Literatura

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (486 použitých nálezů)
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2436033
Neurčeno14799175
Zemní past68279444335
Prosev2406
Smyk5306
Sklepávání10906
Eklektor3033025
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (485 použitých nálezů)
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny, orobincové porosty1911012
Neurčeno1913012885
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2205
Pískovna5704
Vrchoviště221208
Porosty vysokých ostřic222303
Lesy138150973
Přechodová rašeliniště3604
Rašeliniště a slatiniště2721017
Cesty, silnice4003
Podmáčené smrčiny1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1802
Horské smrčiny1303
Xerotermní travinobylinná společenstva2822015
Urbánní biotopy231208
Bylinné porosty na březích potoků a řek9805
Xerotermy na jiných podkladech211706
Rašelinné březiny a bory6103
Močály716012
Vlhké louky2220119
Smrkové monokultury81509
Borové monokultury1920016
Bažinné olšiny135014
Haldy a výsypky0009
Lužní lesy3803
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Pískovcová skalní města0704
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou6005
Ovocné sady a vinohrady0101
Břehy tekoucích vod411011
Kulturní lesy8067727
Slatiniště876708
Kamenité sutě2103
Lesní okraje2207
Polní meze41104
Louky1419012
Pole5405
Kácené vrbové křoviny1001
Ruderály41104
Polní úhory1101
Kultury jehličnanů0303
Kultury listnáčů382205
Lesní paseky132406
Acidofilní bukové bučiny1101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy7405
Křoviny a skupiny stromů mimo les7106
Trnkové křoviny6604
Přirozené lesy1203
Acidofilní bory0101
Ovocné sady2605
Kamenolom1401
Lesní cesta3402
Písečné přesypy2001
Mezofilní louky1001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
Květnaté bučiny1101
Luční úhory9504
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
 SamciSamiceMláďataNálezy