Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 467× 15× 486×

Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)

České jménoplachetnatka běžná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy486 nálezů, 110 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry), dry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1400

Literatura

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (486 použitých nálezů)
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2436033
Neurčeno14799175
Zemní past68279444335
Prosev2406
Smyk5306
Sklepávání10906
Eklektor3033025
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (485 použitých nálezů)
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1911012
Neurčeno1913012885
Suché doubravy2205
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5704
Rašeliniště5239029
Ostřicové porosty stojatých vod222303
Lesy138150973
Okraje silnic4003
Podmáčené smrčiny1001
Dubohabřiny1802
Horské smrčiny1303
Xerotermní travinobylinná společenstva2822015
Ruderály2723012
Bylinné porosty břehů9805
Suché louky211706
Rašelinné bory6103
Močály716012
Mokré louky2220119
Výsadby jehličnanů107105755
Mokřadní olšiny135014
Haldy a výsypky0009
Lužní lesy nížin3803
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Stinné skály nižších poloh0704
Porosty borůvek6005
Ovocné sady a vinohrady0101
Břehy tekoucích vod411011
Luční ostřicové mokřady876708
Kamenité suti nižších poloh2103
Lesní okraje2207
Pastviny41104
Louky1419012
Ostatní pole5405
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Úhory10605
Výsadby listnáčů382205
Paseky132406
Bučiny nižších poloh2202
Lesostepní doubravy7405
Suché křoviny137010
Přirozené lesy1203
Acidofilní bory0101
Ovocné sady s luční vegetací2605
Kamenolomy1401
Lesní cesta3402
Písčiny2001
Mezofilní louky1001
Horská vřesoviště0101
Skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy