Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 383× 29× 413×
Bathyphantes eumenis Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) Není ohrožený 16× 21× 37×
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený 68× 73×
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 423× 74× 500×
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 10× 785× 57× 853×
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 467× 25× 496×
Bathyphantes setiger Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený 10× 21×
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený 44× 44×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Byl proveden inventarizační průzkum pavouků tohoto území. Sběr jedinců proběhl pomocí zemních pastí, smykem a prosevem v termínu od 20. dubna do 15. října 2020. Celkem bylo zaznamenáno 110 druhů pavouků náležících do 19 čeledí. Mezi nejzajímavější zjištěné taxony řadíme nálezy: skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis), slíďák mokřinný (Pardosa paludicola), slíďák rašeliništní (Piratula uliginosa), plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger) a pavučenka dvoubarvá (Tmeticus affinis). Zjištěné výsledky přispějí k doplnění údajů do čtverců faunistického mapování živočichů a společně s entomologickými průzkumy přispějí k nastavení vhodného managementu lokality.

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

 © Oto Zimmermann

Spiders of the Brdy Protected Landscape Area were studied. Material obtained from pitfall traps exposed during the years 2016–2017 at 15 different representative localities included a total of 4027 individuals belonging to 154 species of spiders. Cold tolerant species (e.g. Bathyphantes similis and Pocadicnemis carpatica) as well as thermophilic species (e.g. Lathys humilis and Zodarion germanicum) were recorded. The West European species Palliduphantes ericaeus reaches here the easternmost border of its  distribution, on the contrary the East European species Walckenaeria simplex has in this territory the western limit of its areal. A quarter of the recorded spider species is closely related to the original and natural habitats. Together with the published data and data from arachnological databases, the occurrence of 220 species of spiders is currently listed for the Brdy PLA, representing about 25 % of the total fauna of the Czech Republic. The results documented presence of interesting arachnofauna and confirm a high natural value of the given area. © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality. © Ondřej Machač
We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2435 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 218 208 30 160
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 8 11 0 6
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 129 295 0 64
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 443 283 20 273
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 417 425 34 365
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 694 797 44 344
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 4 1 0 5
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 19 64 0 33
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 198 182 0 140
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 18 34 0 4
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 67 48 0 89
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 246 368 4 291
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 147 99 1 75
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 6 0 13
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 0 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 79 84 0 64
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 60 115 0 22
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 5 14 0 8
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 45 69 0 64
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 78 119 3 81
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 24 36 0 33
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 2 0 0 2
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 4 3 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 19 29 6 16
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 15 22 0 33
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 69 91 0 50
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 5 3 0 6
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 4 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 15 36 0 23
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 1 6 0 5
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 0 4 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 16 18 0 19
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 30 44 3 39
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 4 0 7
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 6 1 0 7
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 11 9 0 12
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 30 33 0 25
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 68 26 0 7
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 24 24 0 11
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 92 68 1 15
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 10 9 0 6
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 11 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 12 29 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2436 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 233 203 30 156
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 39 82 0 23
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 3 9 0 4
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 181 185 11 142
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 241 367 23 303
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 201 303 28 94
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 5 0 13
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 4
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 31 31 0 35
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 41 31 0 42
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 33 31 1 42
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 22 20 1 19
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 67 58 0 31
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 13 10 0 14
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 111 114 1 74
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 13 5 0 14
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 10 9 0 15
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 33 32 0 34
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 138 150 9 73
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 10 0 8
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 120 38 0 34
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 100 109 7 71
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 8 0 3
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 52 54 0 27
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 13 19 0 23
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 19 29 0 20
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 52 39 0 29
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 2 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 32 53 0 42
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 15 10 0 16
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 14 29 2 27
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 7 16 0 12
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 3 2 0 5
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 19 34 0 24
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 16 25 0 17
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 33 32 0 34
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 19 11 0 12
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 9 8 0 10
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 23 30 3 14
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 107 105 7 55
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 11 0 8
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 7 15 0 16
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 57 76 0 30
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 4 11 0 11
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 15 27 0 14
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 126 297 0 60
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 10 0 12
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 1 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 10 0 16
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 21 31 0 23
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 14 19 0 12
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 69 36 0 14
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 18 27 0 10
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 93 75 0 24
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 9 8 0 5
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 10 0 7
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 7 7 0 10
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 9 5 0 8
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 27 23 0 12
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 24 20 0 14
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 13 13 0 14
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 6 0 6
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 22 23 0 3
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 8 4 0 9
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 24 7 1 16
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 13 7 0 10
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 5 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 5 0 6
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 12 0 0 4
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 28 22 0 15
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 20 6 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 9 23 3 18
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 2 0 5
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 10 0 8
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 7 1 0 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 6 5 0 6
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 2 6 0 5
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 5 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 12 22 0 15
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 2 0 3
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 7 0 3
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 40 74 0 9
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 5 10 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 7 0 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 3 0 7
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 10 6 0 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 5 0 8
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 19 14 6 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 13 15 0 8
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 87 67 0 8
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 18 6 0 12
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 7 4 0 5
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 12 13 4 9
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 8 1 2 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 5 4 0 5
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 6 31 0 15
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 0 5 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 6
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 2 0 7
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 4 4 0 8
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 2 0 3
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 1 0 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 21 17 0 6
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 5 10 0 7
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 4 11 0 4
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 10 4 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 9 3 1 4
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 13 24 0 6
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 3 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 4 0 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 4 1 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 5 0 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 2 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 6 0 0 5
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 3 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 3 0 3
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 7 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 6 0 5
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 32 3 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 38 22 0 5
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 8 6 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 10 6 0 5
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 0 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 6 1 0 3
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 1 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 8 0 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 5 5 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 2 0 2
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 2 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 10 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 5 4 0 3
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 2 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 5 1 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 5 7 0 4
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 7 7 0 4
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 4 0 0 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 3 0 3
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 1 3 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 3 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 4 0 2
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 4 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky