Kvadráty: 5153
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 5x 5x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 2x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 1x 1x 2x
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený 1x 2x 3x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 3x 3x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus georgescuae Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 8 2 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 5 12 0 2
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 2 5 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 4 3 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 4 0 3
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 5 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 4 0 5
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 2 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 8 2 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 3 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 2 3 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 4 3 0 3
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 4 0 3
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 9 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 7 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 2 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 1 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 3 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy