Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 20x 10x 2326x 159x 2515x

Histopona torpida (C. L. Koch, 1837)

České jménopokoutník hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2515 nálezů, 178 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška300-700-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1237 použitých nálezů)
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past24547052151110
Individuální sběr2646656
Prosev1171122
Smyk0202
Eklektor33181042
?2505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1112 použitých nálezů)
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů2101
jeskyně2203
dubohabřiny13338466
výsadby jehličnanů33813425183
suťové a roklinové lesy19557064
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1201
Lesy3699823199
Lesní okraje126016
travnaté stepi5204
osluněné skály nižších poloh5326037
kamenité suti nižších poloh10839158
rašeliniště124011
bučiny nižších poloh52516210122
kamenolomy13006
okraje silnic3001
mokré louky5105
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7625852
horské bučiny3981230
Xerotermní travinobylinná společenstva1712022
skalní stepi na vápenci3313
horské smrčiny3002
rašelinné bory18409
Louky1102
suché křoviny1225
štěrkové břehy řek1202
Skalní a suťové biotopy1315
skály a sutě v horách1001
lesostepní doubravy4611028
Přirozené lesy6220349
paseky319026
Břehy tekoucích vod13617037
horská vřesoviště0001
bažinné olšiny12407
reliktní bory na skalách2103
podmáčené smrčiny5205
vrbové křoviny2001
Acidofilní bory3210316
mezofilní louky2002
ruderály10103
luční ostřicové mokřady5003
Kultury listnáčů1102
bylinné porosty břehů1001
bahnité břehy1001
haldy a výsypky0101
interiéry budov0122
údolní jasanoolšové luhy3001
lužní lesy nížin0101
212111069010
úhory2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019