Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 10× 1240× 306× 1561×

Histopona torpida (C. L. Koch, 1837)

České jménopokoutník hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1561 nálezů, 218 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2023 , Jiří Stanovský
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška200-1250

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1561 použitých nálezů)
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past27067682131203
Pozorování0201
Smyk4814221
Individuální sběr7149674
Prosev12122225
Neurčeno114583192
Sklepávání5003
Eklektor33181042
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1561 použitých nálezů)
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny326114
Lesy1520056
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3002
Paseky3516032
Louky7008
Haldy a výsypky0302
Mokřady10005
Neurčeno362128150326
Kamenolomy14008
Suťové a roklinové lesy25859072
Bučiny nižších poloh57816511126
Skály a sutě v horách1012
Horské bučiny148111233
Bylinné porosty břehů1073
Reliktní bory na skalách2114
Lesy37010023202
Suché louky5205
Dubohabřiny2714010
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Výsadby jehličnanů34614625196
Výsadby listnáčů3203
Lužní lesy nížin4303
Vlhké doubravy0101
Jeskyně2203
Suché doubravy13237461
Mezofilní louky121003
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1201
Lesní okraje126016
Stinné skály nižších poloh5326037
Kamenité suti nižších poloh10839158
Rašeliniště124011
Okraje silnic3001
Mokré louky5105
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7625852
Skalní stepi na vápenci3313
Xerotermní travinobylinná společenstva1712022
Rašelinné bory18409
Louky1102
Suché křoviny1225
Štěrkové břehy řek1202
Skalní a suťové biotopy1315
Lesostepní doubravy4611028
Přirozené lesy6220349
Břehy tekoucích vod13617037
Porosty borůvek0001
Mokřadní olšiny12407
Podmáčené smrčiny3102
Acidofilní bory3210316
Ruderály10103
Luční ostřicové mokřady5003
Písčité břehy1001
Interiéry budov0122
Úhory2002
 SamciSamiceMláďataNálezy