Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 10x 5x 1239x 190x 1444x

Histopona torpida (C. L. Koch, 1837)

České jménopokoutník hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1444 nálezů, 191 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška300-700-1200

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1444 použitých nálezů)
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6949571
Neurčeno114583192
Zemní past24087302131095
Smyk4813220
Prosev1281321
Sklepávání5003
Eklektor33181042
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1444 použitých nálezů)
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Květnaté bučiny0111
Neurčeno342116150311
Lesy37010023202
Dubohabřiny201304
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Výsadby jehličnanů1503
Suťové a roklinové lesy5303
Paseky2302
Smrkové monokultury1738116122
Výsadby listnáčů2101
Lužní lesy nížin1201
Vlhké doubravy0101
Jeskyně1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy13237461
Suťové lesy1101
Horské bučiny6301
Mezofilní louky101001
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1201
Lesní okraje126016
Pískovcová skalní města4926034
Xerotermy na jiných podkladech5204
Skály nižších a středních výšek4003
Kamenité sutě10839158
Rašeliniště a slatiniště124011
Kamenolom13006
Acidofilní bukové bučiny10737742
Cesty, silnice3001
Vlhké louky5105
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7625852
Horské buko-jedlové lesy3981230
Květnaté bučiny418125380
Skalní stepi na vápencových podkladech3313
Xerotermní travinobylinná společenstva1712022
Skupiny stromů, remízky < 1 ha7105
Horské smrčiny3002
Rašelinné březiny a bory18409
Louky1102
Suťové a roklinové lesy19155063
Křoviny a skupiny stromů mimo les1224
Štěrkové lavice1202
Kultury jehličnanů4816026
Skalní a suťové biotopy1315
Skály subalpinského a alpinského pásma1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4611028
Borové monokultury138014
Přirozené lesy6220349
Kulturní lesy11136931
Lesní paseky319026
Břehy tekoucích vod13617037
Jeskyně1102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Bažinné olšiny12407
Reliktní bory na skalních podkladech2103
Podmáčené smrčiny3102
Kácené vrbové křoviny2001
Acidofilní bory3210316
Mezofilní louky2002
Ruderály10103
Slatiniště5003
Kultury listnáčů1102
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2103
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Haldy a výsypky0101
Interiéry budov0122
Floristicky pestré křoviny0001
Lužní lesy3001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Luční úhory2002
 SamciSamiceMláďataNálezy