Kvadráty: 6542
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 3 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 4 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 3 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 4 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy