Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 933× 134× 1075×

Microneta viaria (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka listová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1075 nálezů, 211 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1075 použitých nálezů)
Microneta viaria (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2344014157
Zemní past711606145527
Individuální sběr140243990
Neurčeno23031014255
Smyk2654028
Sklepávání3405
Eklektor103013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1075 použitých nálezů)
Microneta viaria (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy55501463
Suťové a roklinové lesy2032329
Skály a sutě v horách31814
Bylinné porosty břehů22207
Rašeliniště4406
Mokré louky8509
Horské smrčiny1413
Výsadby jehličnanů1061271250
Neurčeno282398110329
Lužní lesy nížin4245034
Suché lesní lemy1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2505
Výsadby listnáčů96121024
Bučiny nižších poloh1261441087
Vlhké doubravy0101
Suché doubravy15819413102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin7805
Horské bučiny5756226
Lesní okraje3053029
Kamenité suti nižších poloh144013
Okraje silnic3502
Močály2415
Podmáčené smrčiny0202
Suché křoviny69013
Mokřadní olšiny1414016
Stinné skály nižších poloh1955026
Písčiny0101
Břehy tekoucích vod162012
Porosty borůvek3002
Přirozené lesy4433038
Reliktní bory na skalách61008
Xerotermní travinobylinná společenstva19707
Pastviny0101
Lesostepní doubravy7867038
Louky2202
Haldy a výsypky0006
Mezofilní louky3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody12202
Ruderály8907
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1814019
Suché louky1704
Skalní a suťové biotopy2102
Paseky132105
Acidofilní bory5960518
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Dubohabřiny2103
Lesní cesta1001
Ovocné sady s luční vegetací0101
Polní biotopy8002
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy