Kvadráty: 5859
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Fotografie

Arctosa cinerea

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (42 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 6 3 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 4 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 7 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 3 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 6 3 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (42 použitých nálezů)
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 6 7 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 7 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 3 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 6 3 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy