Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 20x 23x 1099x 74x 1216x

Neottiura bimaculata (Linné, 1767)

České jménosnovačka dvouskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1216 nálezů, 208 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (484 použitých nálezů)
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr9010345148
Pozorování0101
Smyk497261125
Žlutá miska5005
Zemní past454073122
Prosev13152823
Sklepávání16153644
Eklektor2171913
dv2102
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (478 použitých nálezů)
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Cesty, silnice0101
mokré louky14151533
vrbové křoviny1001
rašeliniště10191831
kamenité suti nižších poloh1326
luční ostřicové mokřady39411
travnaté stepi13252436
horská vřesoviště9416
Břehy tekoucích vod5629
Xerotermní travinobylinná společenstva14161226
skalní stepi na vápenci25210
Louky a pastviny96310
pískovny3135
Lesní okraje5814
lesostepní doubravy2405
kamenolomy2236
dubohabřiny981315
ostřicové porosty stojatých vod0174
reliktní bory na skalách882511
horské bučiny2215
bylinné porosty břehů5357
rašelinné bory0101
Louky816725
Močály716120
Kultury listnáčů5306
údolní jasanoolšové luhy1344
suťové a roklinové lesy5078
bučiny nižších poloh3003
Horské biotopy1053
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3407
paseky211311
Těžební jámy1102
osluněné skály nižších poloh5525
interiéry budov1112
Stojaté a pomalu tekoucí vody2102
bahnité břehy0101
Lesy43610
lužní lesy nížin1001
výsadby jehličnanů252420
obilná pole12209
suché křoviny0749
úhory4306
A1211005206
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
bažinné olšiny0336
písčiny3717
haldy a výsypky3003
ruderály8514
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0031
městské parky5204
ovocné sady bez bylinné vegetace46311
mezofilní louky2718
00000000101
Polní biotopy2602
horské smrčiny0112
Přirozené lesy1364
Lesní cesta00115
podmáčené smrčiny0021
Acidofilní bory0468
suché lesní lemy0011
212111021754
alpínské trávníky2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020