Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 10x 12x 578x 131x 731x

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)

České jménosnovačka dvouskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy731 nálezů, 229 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1200

Literatura

 © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (731 použitých nálezů)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk547673139
Neurčeno616938189
Individuální sběr8311051154
Sklepávání15133643
Zemní past634874141
Prosev24243945
Nárazová past0001
Pozorování0101
Žlutá miska5005
Eklektor2171913
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (731 použitých nálezů)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky19151738
Lužní lesy nížin3648
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin6339
Neurčeno615039193
Výsadby listnáčů5337
Rašeliniště10202034
Lesní okraje61026
Reliktní bory na skalách882713
Mezofilní louky211010
Ovocné sady s luční vegetací108318
Suché louky13262437
Kamenolomy2438
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3336
Suché lesní lemy1012
Luční ostřicové mokřady39913
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3418
Vřesoviště nižších poloh1123
Xerotermní travinobylinná společenstva16161228
Suché křoviny17410
Bylinné porosty břehů6559
Ostřicové porosty stojatých vod02126
Dubohabřiny1114
Slaniska0202
Okraje silnic0101
Písčité břehy0101
Suťové a roklinové lesy5089
Vlhké doubravy0021
Porosty borůvek9417
Suché doubravy1171214
Kamenité suti nižších poloh1427
Břehy tekoucích vod5629
Skalní stepi na vápenci25210
Louky a pastviny96411
Lesostepní doubravy2405
Horské bučiny2215
Močály816121
Louky816725
Rašelinné bory0101
Bučiny nižších poloh3003
Horské biotopy1053
Paseky211311
Těžební jámy1102
Stinné skály nižších poloh5525
Interiéry budov1112
Stojaté a pomalu tekoucí vody2102
Bahnité břehy0101
Lesy43610
Výsadby jehličnanů4222924
Ostatní pole12209
Úhory4306
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Mokřadní olšiny0336
Písčiny3717
Haldy a výsypky3003
Ruderály8514
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0031
Zahradnicky utvářené zahrady a parky5204
Pastviny2013
Polní biotopy2602
Horské smrčiny0112
Přirozené lesy1364
Lesní cesta00115
Podmáčené smrčiny0021
Acidofilní bory0468
Vlhké lesní lemy0011
alpínské trávníky2002
 SamciSamiceMláďataNálezy