Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 10x 12x 578x 84x 684x

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)

České jménosnovačka dvouskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy684 nálezů, 212 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1200

Literatura

 © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (497 použitých nálezů)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk406168110
Individuální sběr8310548146
Pozorování0101
Zemní past624874140
Žlutá miska5005
Prosev24242840
Sklepávání15123642
Eklektor2171913
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (492 použitých nálezů)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky18151636
Hliník0101
Kultury listnáčů5337
Lesní okraje61026
Xerotermní travinobylinná společenstva16161228
Cesty, silnice0101
Slaniska0101
vrbové křoviny1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1171214
Vrchoviště4709
Kamenité sutě1326
Slatiniště39411
Přechodová rašeliniště2516
Xerotermy na jiných podkladech13252436
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou9416
Břehy tekoucích vod5629
Skalní stepi na vápencových podkladech25210
Louky a pastviny96411
Rašeliniště a slatiniště471716
Pískovna3135
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2405
Kamenolom2337
Porosty vysokých ostřic01125
Reliktní bory na skalních podkladech882511
Horské buko-jedlové lesy2215
Bylinné porosty na březích potoků a řek5357
Močály816121
Louky816725
Rašelinné březiny a bory0101
Lužní lesy1344
Suťové a roklinové lesy5078
Květnaté bučiny3003
Horské biotopy1053
Rákosiny, orobincové porosty3407
Lesní paseky211311
Těžební jámy1102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0112
Skály nižších a středních výšek4513
Interiéry budov1112
Stojaté a pomalu tekoucí vody2102
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0101
Lesy43610
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Smrkové monokultury2212116
Pole12209
Trnkové křoviny0021
Křovinatý plášť lesa0101
Luční úhory2204
Ovocné sady98317
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Bažinné olšiny0336
Písečné přesypy3717
Haldy a výsypky3003
Urbánní biotopy8514
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0031
Parky5204
Kulturní lesy1176
Mezofilní louky0705
Polní meze2013
Borové monokultury0011
Polní biotopy2602
Pískovcová skalní města1012
Horské smrčiny0112
Přirozené lesy1364
Lesní cesta00115
Podmáčené smrčiny0021
Acidofilní bory0468
Polní úhory2102
Kultury jehličnanů1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0627
Bylinný lem lesa0011
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole2002
 SamciSamiceMláďataNálezy