Kvadráty: 6967
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 1x 1x
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (82 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 3 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 3 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 6 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 4 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 2 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 10 2 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 6 5 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 4 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 4 3 1 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 3 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 3 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 2 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 6 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 4 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 0 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 2 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 10 2 0 2
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 3 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 6 5 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 4 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 4 3 1 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 3 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy