Kvadráty: 6967
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (37 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 3 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 2 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 6 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 4 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 0 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 2 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 10 2 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (37 použitých nálezů)
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 3 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 2 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 6 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 4 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 0 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 2 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 10 2 0 2
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy