Kvadráty: 6967
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Cicurinidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (82 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 3 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 3 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 6 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 4 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 2 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 10 2 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 6 5 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 4 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 4 3 1 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 3 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 3 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 2 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 6 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 4 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 0 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 3 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 2 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 10 2 0 2
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 3 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 6 5 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 4 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 4 3 1 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 3 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy