Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 513x 91x 612x

Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836)

České jménosnovačka žlutoskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy612 nálezů, 99 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2013 , Ivan H. Tuf
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (269 použitých nálezů)
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3118928216
Prosev3339
Individuální sběr2719
Eklektor155633
Smyk2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (235 použitých nálezů)
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky4102
rašeliniště237218
osluněné skály nižších poloh0301
Lesy41154355
dubohabřiny1912018
Xerotermní travinobylinná společenstva2204
ostřicové porosty stojatých vod1001
travnaté stepi111212
Louky1001
rašelinné bory2207
pískovny0111
údolní jasanoolšové luhy329213
výsadby jehličnanů37101630
lužní lesy nížin1102
horská vřesoviště5015
kamenolomy2102
Louky a pastviny1012
bažinné olšiny3002
mokré louky4105
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
bučiny nižších poloh2001
Acidofilní bory3003
suché křoviny10208
Lesní okraje0032
Přirozené lesy141003
pastviny2001
kamenité suti nižších poloh1102
lesostepní doubravy5207
suché lesní lemy1001
haldy a výsypky0002
skalní stepi na vápenci217020
Kultury listnáčů2501
úhory1001
suché doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020