Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 268× 113× 385×

Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836)

České jménosnovačka žlutoskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy385 nálezů, 111 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (385 použitých nálezů)
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev63410
Individuální sběr2215126
Zemní past3059028210
Smyk5105
Neurčeno4419598
Sklepávání1203
Eklektor155633
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (385 použitých nálezů)
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště247320
Paseky2002
Nízké xerofilní křoviny1001
Mezofilní louky5204
Lužní lesy nížin3410216
Kamenolomy2203
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
Výsadby listnáčů5603
Suché lesní lemy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0212
Suché louky123214
Dubohabřiny5405
Neurčeno1092422131
Suché doubravy2518016
Stinné skály nižších poloh0301
Lesy41154355
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Louky1001
Rašelinné bory2207
Výsadby jehličnanů37101630
Porosty borůvek5015
Louky a pastviny1012
Mokřadní olšiny3002
Mokré louky4105
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Bučiny nižších poloh2001
Acidofilní bory3003
Suché křoviny10208
Lesní okraje0032
Přirozené lesy141003
Pastviny2001
Kamenité suti nižších poloh1102
Lesostepní doubravy5207
Vlhké lesní lemy1001
Haldy a výsypky0002
Skalní stepi na vápenci217020
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy