Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 268x 98x 370x

Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836)

České jménosnovačka žlutoskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy370 nálezů, 102 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2018 , Martin Kincl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (272 použitých nálezů)
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2917828202
Individuální sběr1912120
Smyk5105
Prosev6339
Sklepávání1203
Eklektor155633
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (239 použitých nálezů)
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva4306
Kultury listnáčů5602
mezofilní louky4102
Vrchoviště2326
Skály nižších a středních výšek0301
Lesy41154355
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy148014
Skupiny stromů, remízky < 1 ha5404
Porosty vysokých ostřic1001
Xerotermy na jiných podkladech111212
Rašeliniště a slatiniště204011
Louky1001
Rašelinné březiny a bory2207
Pískovna0111
Lužní lesy329213
Smrkové monokultury54713
Borové monokultury3003
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5015
Kamenolom2102
Kulturní lesy296914
Louky a pastviny1012
Bažinné olšiny3002
Vlhké louky4105
Přechodová rašeliniště1001
Rákosiny, orobincové porosty0101
Acidofilní bukové bučiny2001
Acidofilní bory3003
Křoviny a skupiny stromů mimo les8205
Lesní okraje0032
Přirozené lesy141003
Trnkové křoviny2002
Pastviny2001
Kamenité sutě1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5207
Bylinný lem lesa1001
Haldy a výsypky0002
Skalní stepi na vápencových podkladech217020
Floristicky pestré křoviny0001
Polní úhory1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1001
 SamciSamiceMláďataNálezy