Kvadráty: 6076
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Česká arachnologická společnost © 2008-2019