Kvadráty: 6076
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 7x 7x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 7x 7x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ipa terrenus Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky