Nálezy podle období  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 32× 32×

Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)

České jménosekáč obecný
Nálezy32 nálezů, 28 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška200-950

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), sekáčům (Opiliones) a pavoukům (Araneae). Tato práce se soustředí na rozšíření endemických a subendemických druhů těchto řádů pavoukovců a faktory, které mohou ovlivňovat jejich rozšíření a celkovou diverzitu v oblasti Alp. Ukazuje se, že významnými faktory jsou teplota a vlhkost. Štírci se vyskytují spíše v teplých a nižších polohách, zatímco zejména štíři Euscorpius (Alpiscorpius) a sekáči jsou tolerantnější i k místům s nižší teplotou, přičemž sekáči vyžadují zejména dostatečnou vlhkost. U pavouků se v horském prostředí Alp celková druhová bohatost a hustota snižuje zejména od otevřených habitatů k lesním stanovištím. Celkovou diverzitu v Alpách navíc výrazně ovlivnily teplotní oscilace během čtvrtohorních klimatických změn a různé pozice a typy refugií, což je dobře patrné u druhů úzce spjatých s půdním prostředím jako např. u štírenek nebo jeskyních štírků čeledi Syarinidae.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) SamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0101
Zemní past4538020
Individuální sběr6507
Nárazová past1001
Prosev1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (32 použitých nálezů)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) SamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby listnáčů1402
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4704
Lesy0101
Jasanoolšové lemy vodotečí4102
Mokré louky0101
Dubohabřiny1402
Paseky2202
Lužní lesy nížin10804
Reliktní bory na skalách0101
Horské smrčiny7002
Mezofilní louky3002
Suťové a roklinové lesy6102
Mokřady5002
Ostatní pole2401
Pastviny71002
Suché louky0201
Kamenolomy2001
 SamciSamiceMláďataNálezy