Kvadráty: 5359 6570 6472
  Nálezy podle období
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 3x 3x

Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)

České jménosekáč obecný
Nálezy3 nálezů, 3 kvadrátů
Poslední nález 2014 , Alice Háková

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), sekáčům (Opiliones) a pavoukům (Araneae). Tato práce se soustředí na rozšíření endemických a subendemických druhů těchto řádů pavoukovců a faktory, které mohou ovlivňovat jejich rozšíření a celkovou diverzitu v oblasti Alp. Ukazuje se, že významnými faktory jsou teplota a vlhkost. Štírci se vyskytují spíše v teplých a nižších polohách, zatímco zejména štíři Euscorpius (Alpiscorpius) a sekáči jsou tolerantnější i k místům s nižší teplotou, přičemž sekáči vyžadují zejména dostatečnou vlhkost. U pavouků se v horském prostředí Alp celková druhová bohatost a hustota snižuje zejména od otevřených habitatů k lesním stanovištím. Celkovou diverzitu v Alpách navíc výrazně ovlivnily teplotní oscilace během čtvrtohorních klimatických změn a různé pozice a typy refugií, což je dobře patrné u druhů úzce spjatých s půdním prostředím jako např. u štírenek nebo jeskyních štírků čeledi Syarinidae.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) SamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1301
Individuální sběr2102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) SamciSamiceMláďataNálezy
Výsadby listnáčů1301
Lužní lesy nížin1001
Suťové a roklinové lesy1101
 SamciSamiceMláďataNálezy