Kvadráty: 5355
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 62 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 11 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 8 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 11 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 0 2
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 57 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 8 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy