Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10× 495× 35× 540×

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka smyčkovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy540 nálezů, 138 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open, partly shaded), shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (540 použitých nálezů)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk51009
Individuální sběr6267057
Žlutá miska1001
Zemní past39024070295
Neurčeno2943091
Prosev636024
Eklektor2285060
Sklepávání1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (540 použitých nálezů)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště4126030
Kamenolomy7318
Bahnité břehy0301
Močály1214011
Neurčeno984262101
Suché doubravy1420012
Lesy5882086
Kamenité suti nižších poloh1203
Horské bučiny0403
Bučiny nižších poloh8207
Břehy tekoucích vod0202
Pastviny4808
Lesní okraje16010
Podmáčené smrčiny0101
Rašelinné bory1405
Dubohabřiny0403
Porosty borůvek15506
Mokré louky118012
Suťové a roklinové lesy2102
Reliktní bory na skalách0202
Suché louky1519021
Výsadby jehličnanů8889072
Xerotermní travinobylinná společenstva1112016
Paseky8108
Úhory3502
Bylinné porosty břehů1303
Interiéry budov0101
Louky1016014
Stinné skály nižších poloh918014
Haldy a výsypky0203
Lužní lesy nížin1102
Louky a pastviny0501
Mokřadní olšiny3403
Luční ostřicové mokřady12808
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Acidofilní bory111469
Lesní cesta2002
Přirozené lesy6706
Ruderály1001
Suché křoviny174010
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2303
Lesostepní doubravy198112
Horské smrčiny0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Ostatní pole0001
Ovocné sady s luční vegetací0202
Vlhké lesní lemy1202
Skalní stepi na vápenci1203
Výsadby listnáčů211604
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy