Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 495x 34x 539x

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka smyčkovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy539 nálezů, 137 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open, partly shaded), shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (539 použitých nálezů)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6267057
Žlutá miska1001
Zemní past39024070295
Neurčeno2943091
Prosev636024
Smyk5908
Eklektor2285060
Sklepávání1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (539 použitých nálezů)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolom7318
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0301
Močály1214011
Neurčeno984262101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1420012
Vrchoviště2816013
Lesy5882086
Kamenité sutě1203
Horské buko-jedlové lesy0403
Acidofilní bukové bučiny4104
Břehy tekoucích vod0202
Pastviny1001
Lesní okraje16010
Podmáčené smrčiny0101
Rašelinné březiny a bory1405
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0403
Rašeliniště a slatiniště116012
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou15506
Vlhké louky118012
Suťové a roklinové lesy2102
Přechodová rašeliniště2304
Reliktní bory na skalních podkladech0202
Xerotermy na jiných podkladech1519021
Smrkové monokultury2545036
Xerotermní travinobylinná společenstva1112016
Lesní paseky8108
Luční úhory3502
Borové monokultury3112011
Kultury jehličnanů2606
Bylinné porosty na březích potoků a řek1303
Interiéry budov0101
Louky1016014
Pískovcová skalní města515011
Skály nižších a středních výšek4303
Haldy a výsypky0203
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Louky a pastviny0501
Květnaté bučiny4103
Bažinné olšiny3403
Kulturní lesy3026019
Slatiniště12808
Polní meze3807
Porosty vysokých ostřic0101
Acidofilní bory111469
Lesní cesta2002
Přirozené lesy6706
Ruderály1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les13307
Rákosiny, orobincové porosty2303
Trnkové křoviny4103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy198112
Horské smrčiny0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Pole0001
Ovocné sady0202
Bylinný lem lesa1202
Skalní stepi na vápencových podkladech1203
Kultury listnáčů211604
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Lužní lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy