Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 19x 943x 29x 991x

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka smyčkovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy991 nálezů, 135 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open, partly shaded), shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (444 použitých nálezů)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska1001
Zemní past41124370299
Individuální sběr3369057
Prosev634024
Eklektor2285060
Smyk1202
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (432 použitých nálezů)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště4123027
Lesy5882086
kamenité suti nižších poloh1203
horské bučiny0403
bučiny nižších poloh8207
Břehy tekoucích vod0202
pastviny1001
Lesní okraje16010
podmáčené smrčiny0101
rašelinné bory1405
dubohabřiny522014
horská vřesoviště15506
mokré louky118012
suťové a roklinové lesy2102
Močály1013010
reliktní bory na skalách0202
travnaté stepi1519021
výsadby jehličnanů8889072
Xerotermní travinobylinná společenstva1112016
paseky8108
úhory3502
bylinné porosty břehů1303
interiéry budov0101
Louky1016014
osluněné skály nižších poloh918014
kamenolomy6317
haldy a výsypky0203
lužní lesy nížin0101
Louky a pastviny0501
bažinné olšiny3403
luční ostřicové mokřady12808
mezofilní louky3807
ostřicové porosty stojatých vod0101
Acidofilní bory111469
Lesní cesta2002
Přirozené lesy6706
ruderály1001
suché křoviny174010
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2303
lesostepní doubravy198112
horské smrčiny0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
obilná pole0001
ovocné sady bez bylinné vegetace0202
suché lesní lemy1202
skalní stepi na vápenci1203
Kultury listnáčů211604
alpínské trávníky1001
údolní jasanoolšové luhy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020