Kvadráty: 5640
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 2 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (29 použitých nálezů)
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 2 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy