Kvadráty: 5640
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (29 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 2 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020